Kraftig økning i usikkerheten rundt rammevilkårene for eiendomsbransjen

Kraftig økning i usikkerheten rundt rammevilkårene for eiendomsbransjen

Sigmund Olav Lie

Bilde: Sigmund Olav Lie er partner og leder for bransjesatsningen eiendom i BDO

BDOs SMB-barometer viser en kraftig økning i usikkerheten rundt rammevilkårene for eiendomsselskapene. SMB-barometeret viser at nesten 6 av 10 selskaper i eiendomsbransjen, uavhengig av omsetning, ser på usikkerhet rundt rammevilkår som skatter, avgifter og reguleringer som et hinder for selskapets utvikling. Til sammenligning var det bare 4 av 10 som opplevde usikre rammevilkår som utfordrende for ett år siden.

Som en kapitalintensiv bransje rammes de fleste aktørene i eiendomsbransjen nå av økte renter, som gjør store innhugg i resultatene. På toppen av dette er det betydelig økt eierbeskatning, noe som har blitt et høyaktuelt tema hos eiendomsaktørene det siste året.

SMB-barometeret er gjennomført med utgangspunkt i 1200 intervjuer hos virksomhetsledere over hele landet. Undersøkelsen for 2023 er gjennomført av Norstat og Hartmark på oppdrag fra BDO, gir innsikt på bransjenivå for blant annet eiendomsbransjen.

Med uforutsigbare og raske prosesser, uten tilstrekkelig utredning, kjenner mange nå at politikerne ser på næringslivet som Sareptas krukke – en utømmelig kilde. Våre kunder henvender seg til oss og spør hva de kan gjøre, men politikernes stadige nye krav står vi rådville mot. Vi stiller spørsmål til hvor langsiktig vurderingene bak er, og ikke minst konsekvensene det vil få over tid, uten at det ser ut som om vi må vente særlig lenge.

Ifølge SMB-barometeret forventer 35 prosent av aktørene i eiendomsbransjen at resultatet går ned. 35 prosent forventer også at investeringsnivået går ned, noe som er en kraftig oppgang fra i fjor, da bare 4 prosent forventet lavere investeringer.

At selskapene nå må revurdere sitt investeringsnivå er nok sammensatt, men det vil være uheldig for Norge, på sikt, dersom rammevilkårene svekker utviklingen og konkurransesituasjonen til norske eiendomsselskaper.

Les også: Tre tips for økt lønnsomhet i eiendomsbransjen

 

Mer om eiendom og BDO her.