Kronsteingruppen tar konkrete grep

Kronsteingruppen tar konkrete grep

To personer

Bilde: Tidligere i år lanserte Kronsteingruppen sin første bærekraftrapport. – Vi er stolte av den, men det er også nå jobben starter, sier bærekraftansvarlig Ida Martinsen og administrerende direktør Torgeir Arntsen i Kronsteingruppen.

 

Det var tilbake i 2021 at Kronsteingruppen tok et aktivt valg. Da startet arbeidet med å utarbeide en egen bærekraftstrategi.

– Det var ei unison beslutning i ledergruppa. Vi i bygg- og anleggsbransjen spiller en nøkkelrolle, spesielt for å få ned klimautslippene. Samtidig ønsket vi å være i forkant av offentlige krav og spille en aktiv rolle. Vi er i en bransje som har en vei å gå og et stort arbeid foran oss, men man må begynne et sted. Hvis du ikke begynner, så skjer det ingenting, sier administrerende direktør Torgeir Arntsen i Kronsteingruppen.

 

Fikk best hjelp fra BDO

Kronsteingruppen er den største lokale leverandøren av entreprenørtjenester og byggevarer i Midtre Hålogaland. Konsernet har i overkant av 250 ansatte og består av 5 entreprenørselskaper, 5 XL-BYGG butikker og eiendomsutvikling.

– Vi ønsket å utvikle en bærekraftstrategi for hele konsernet og alle selskapene våre, og så at vi hadde lite kompetanse, både på hva det innebærer av jobb og hvilken prosess vi skulle ha på et slikt arbeid. Vi gjorde noen undersøkelser og det var tydelig at BDO og Mats Wiik hadde det vi trengte, forteller Arntsen.

– Vi fikk kontakt med dem, syntes de hadde bra tilnærming og et godt opplegg som passet oss og vår måte å jobbe på.

Om bærekraft i BDO

 

Mats Wiik

EKSPERT: Bærekraftekspert Mats Wiik i kompetansehuset BDO har støttet Kronsteingruppen i bærekraftarbeidet, både med å utvikle strategi, gjøre analyser og lage rapporteringsrutiner. Foto: Tom Benjaminsen, iNord

 

Eksperter på bærekraft

Mats Wiik er siviløkonom og leder for konsulentene på BDO-kontoret i Tromsø, og har de siste årene hjulpet mange kunder med bærekraftsarbeidet. Han er både imponert og begeistret for hvordan Kronsteingruppen jobber med bærekraft.

– Jeg falt mest av alt for mottoet deres som er «Folk er alt». Det betyr at de ønsker å skape gode arbeidsplasser og trygge lokalsamfunn og oppvekstmiljøer. De setter menneskene i sentrum og har en genuin interesse av å ta vare på de rundt oss, samtidig som de har et fokus på god drift og miljøet.

Bærekraft kan for mange virke ullent, men Wiik er opptatt av å gjøre arbeidet både vesentlig og konkret.

– Det kommer krav og regelverk for rapportering, men alle må starte et sted. Det er ikke farlig å si at man ikke er perfekt. Det viktigste er å starte jobben, og et fint sted er å begynne med kartlegging av sine påvirkninger, for da har man et utgangspunkt å jobbe ut ifra.

Wiik mener at bærekraftarbeid er langt fra en skrivebordøvelse, men tvert imot handler om lønnsom forretningsdrift.

– Man skal ikke være redd for å snu på steiner og se hva vi kan gjøre bedre. Og så må man gjøre de rette tingene av de rette grunnene.

 

Konkrete mål og tiltak

Kronstein-direktøren beskriver prosessen som veldig lærerik og god.

– Vi har fått god støtte og support. Mats og kollegaen har hele tiden stilt de rette spørsmålene og vi har plukket ut fire tydelige områder vi skal jobbe mest med. Det har vært en god måte å jobbe på, som har munnet ut i konkrete mål og tiltak.

Bærekraftstrategien er godt forankret, både i ledelsen og blant alle medarbeiderne.

– Vi har gjort oss erfaringer om at vi har en stor jobb foran oss. Samtidig er hele vår strategi forankret i «Folk er alt», og den er forsterket gjennom bærekraftrapporten. Vi skal være gode på miljø, men vi skal også ta godt vare på våre ansatte, deres familier og det samfunnet vi bor og jobber i.

 

Lansert første bærekraftrapport

For Kronsteingruppen var bærekraftstrategi et steg 1, mens steg 2 er rapportering. Kronsteingruppen så raskt at dette var omfattende arbeid, og høsten 2022 ble Ida Martinsen ansatt med bærekraft og bærekraftrapportering som eget ansvarsområde.

– Vi er ennå ikke pålagt rapportering, men vi har i år levert fra oss den første bærekraftrapporten. Det er også et omfattende arbeid, men også her har vi fått støtte fra BDO i utarbeidelsen. Det har også vært en nyttig og god prosess, sier prosjektleder Ida Martinsen i Kronsteingruppen.

– Bærekraftrapporten viser at vi mener alvor med arbeidet. Her har vi lagt alle kortene på bordet og viser omgivelsene våre om hva vi gjør, og hvorfor vi har valgt som vi gjør. Den forteller om avtrykket vi har, og hvor det er vi kan sette inn støtet for å ha en positiv effekt på bærekraft, forteller Martinsen.

Martinsen forteller at BDO har bistått også i denne fasen.

– Vi ønsket å bruke en standard som er anerkjent og en rapporteringsform som er mest mulig kompatibel med kravene som kommer, og da trengte vi bistand på både metodikk og prosess. BDO kjente oss fra før, og hadde også denne kompetansen. Vi er veldig fornøyde og synes de er flinke.

 

Elektrifisering og mindre utslipp

I rapporten står det en full beskrivelse av dagens status, og med konkrete mål og tiltak som skal være gjennomført til fastsatt tid.

– Hva gjør dere konkret?

– Det er ingen tvil om at bilparken vår utgjør en stor andel av utslippene, og vi er startet på elektrifisering. Vi kan også gjøre et bidrag med å se på hvordan vi utnytter gjenbruk av materiell og ha kontroll på verdikjedene. Vi skal også bli bedre på sortering av avfall og ikke minst få minst mulig avfall, sier Arntsen.

Kronsteingruppen ønsker å være med å skape en bærekraftig utvikling i regionen, her fra Holmen Lakseslakteri. Foto: Kronsteingruppen

 

Lønnsomt på sikt

– Bærekraft er bra for miljøet, men er det også bra for business?

– Det er veldig bra at du spør. Utfordringen med å gjøre denne jobben så tidlig, er at det koster. Men vi er helt sikre på at dette er en investering og ikke en kostnad, sier Arntsen.

Han ser allerede tegn på at det er en investering som vil lønne seg.

– Det begynner å røre seg, og bærekraft vil komme inn anbudsprosesser. Vi vil ha et fortrinn når kravene trer inn for fullt, og kan være en samarbeidspartner som har kompetanse og legger til rette for gode klimaløsninger i byggefasen.

Gjennom arbeidet har Kronsteingruppen også oppdaget at bærekraft er mye mer enn miljø og klima.

– Det må vi også ta på alvor! To av verdiene våre er trygghet og inkludering. Det skal være trygt å gå på jobb hos oss, og kundene skal være trygge på at de kan velge oss. Vi skal ha gode pensjons- og forsikringsordninger og vi skal ta vare på folka våre. I bedriften, men også i lokalsamfunnene vi er en del av.

 

Godt grunnlag for gode bedrifter

Wiik ser på bærekraftarbeid som god virksomhetsstyring, som sørger for ansvarlig drift, men også som en driver for lønnsomhet og vekst.

– Det handler om et forsvarlig samfunns- og næringsliv. Vi skal behandle folk på rett måte, ta vare på relasjonene og gjøre vårt for å begrense miljøpåvirkningen.

Samtidig er det ingen tvil om at det kommer krav og reguleringer fra myndighetene.

– I 2024 trer det europeiske bærekraftsdirektivet CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) inn. I første omgang omfattes børsnoterte og etter hvert de største selskapene direkte, men leverandørkjeden vil indirekte omfattes av økte rapporteringskrav. De selskapene som kommer i gang nå, vil ha et fortrinn fordi de allerede har rapporteringsrutinene på plass.

Trenger din bedrift hjelp til med bærekraftstrategi eller rapportering?

Ta kontakt med oss

 

Om Kronsteingruppen (tidligere SE-gruppen): 

  • Den største lokale leverandøren av entreprenørtjenester og byggevarer i Midtre Hålogaland
  • Over 275 ansatte og omsatte for 910 millioner i 2022
  • Eier 5 XL-BYGG butikker, 5 entreprenørselskaper, diverse eiendomsselskaper og planlegger oppstart av en elementfabrikk
  • Hovedkontoret ligger på Sortland, med datterselskaper i Harstad, Hadsel, Øksnes, Kvæfjord og Tjeldsund