Hva skyldes eiendomsbransjens bråvåkning på bærekraft?

Hva skyldes eiendomsbransjens bråvåkning på bærekraft?

BDOs nye undersøkelse viser en eiendomsbransje som nærmest har bråvåknet når det kommer til bærekraft. Det ser ut til at det er pisken som fungerer.

Mari Ziesler Andenæs og Sigmund Olav Lie i BDO håper og tror at den positive utviklingen knyttet til bærekraft vil fortsette i eiendomsbransjen, og mener flere aktører vil tjene på å se mulighetene, ikke bare kravene.

Tidligere undersøkelser BDO har gjort, har vist et lavt engasjement innen bærekraft i eiendomsbransjen. Endringene nå skjer samtidig som EUs nye direktiv for bærekraftsrapportering, CSRD, er i ferd med å implementeres i norsk lov. 

– Selv om det i første omgang er de største i bransjen som omfattes av EUs nye direktiv for bærekraftsrapportering, ser det ut til at de mindre aktørene også merker «pisken» fra de nye kravene. Hele eiendomsbransjen vil nå oppleve et paradigmeskifte innen bærekraft og bærekraftsrapportering, fordi kravene påvirker aktørene i hele verdikjeden, sier Sigmund Olav Lie, bransjeleder for eiendom i BDO. 


Økning på alle bærekraftsparametre

70 prosent av de 200 eiendomsfirmaene BDO har spurt, sier de har eller planlegger bærekraftstiltak, mot 38 prosent i en undersøkelse fra 2023. 6 av 10 måler eller planlegger å måle effekten av tiltakene, og antallet som rapporterer på bærekraft har økt fra 7 til 29 prosent. Der det fra 2022–23 var liten bevegelse, øker alle parametre nå markant. 

I undersøkelsen har BDO også spurt hvem bransjen møter krav fra. Flest nevner at det er myndigheter og lovkrav som er driveren, fulgt av eiere/styret. Det nye er at bransjen melder at kundene er kommet på banen og stiller krav. 

– En eiendomsbransje som tar bærekraft og klima på alvor er nødvendig for at verden og Norge skal nå klimamålene. Eiendom og bygg og anlegg står for hele 37 prosent av samlet CO2-utslipp i verden, og 40 prosent av all energibruk i Norge går til drift av bygg. Samtidig har bransjen som oppdragsgiver for bygg og anlegg en betydelig risiko knyttet til sosial dumping, leverandøroppfølging og HMS, som også går innunder bærekraftsbegrepet. Her tror vi bransjen bør ta kraftigere grep, sier Lie. 

CSRD stiller større krav til måling og transparens hos selskapene. 

– De nye kravene skaper større bevissthet om bærekraftsarbeidet og ansvarliggjør selskapene, sier Mari Ziesler Andenæs, leder for bærekraftsrapportering i BDO. 

– Eiendomsbesittere vil for eksempel oppleve at leietakere som treffes av direktivet stiller høyere krav til bærekraft. De nye rapporteringskravene formaliserer og standardiserer hvilken informasjon selskapene oppgir, og tillit til denne informasjonen blir viktigere. CSRD krever at rapporten skal attesteres av en uavhengig part, og det vil styrke troverdigheten og redusere risiko for grønnvasking, sier Ziesler Andenæs.  


For få ser forretningsmuligheter

De to håper og tror den positive utviklingen vil fortsette, og mener flere bransjeaktører vil tjene på å se mulighetene, ikke bare kravene. 

At kun 1 av 5 tror bærekraftstiltak kan gi nye forretningsmuligheter, er overraskende lavt.  Bærekraftsarbeid kan og bør være mer enn en compliance-øvelse. Vi har flere eksempler på at en strategisk tilnærming til bærekraft kan drive innovasjon og øke den langsiktige verdiskapningen. Eiendomsbransjen sier nå selv at kunder stiller krav. Det kan gi konkurransefortrinn å være «fremme i skoa», mener Lie og Ziesler Andenæs. 

Lurer du på hvordan du skal komme i gang med bærekraftsrapportering etter CSRD-direktivet? 

Se Maris tips her.


Om undersøkelsen

NorStat gjennomførte i starten av mai 2024 en undersøkelse på oppdrag fra BDO om bærekraft i eiendomsbransjen – for å kartlegge status på bærekrafttiltak og rapportering hos norske eiendomsselskap. 200 respondenter har svart på undersøkelsen, som omfatter eiendomsselskap i alle størrelser.


Les også:

Disse tiltakene kan gi økt lønnsomhet for eiendomsbransjen