Rana Gruber velger BDO

Rana Gruber velger BDO

Etter en nøye og tålmodig salgsprosess har Rana Gruber ASA besluttet å implementere ERP-systemet Xledger med BDO som partner for implementering og drift.

Henning Bjørshoel og Astrid Hegge ved BDO i Trondheim.

Rana Gruber ASA utvinner rundt 1,8 millioner tonn jernmalm årlig, fordelt på 95 % hematitt som brukes til stål i bilindustrien og 5 % magnetitt. Med en omsetning på 1,93 milliarder kroner i 2023 og et resultat før skatt på 628 millioner kroner, er selskapet en økonomisk kraft i Nordland. Rana Gruber er notert på Oslo Børs og er også kjent for sitt miljøengasjement med et mål om å bli verdens første karbonfrie jernmalmgruve innen utgangen av 2025. 

For Rana Gruber var BDO et naturlig valg, mye takket være et tålmodig salgsarbeid og et sterkt ønske om samarbeid. 

- Vi setter pris på at BDO har lokal tilstedeværelse i Mo i Rana, samtidig som de har god forståelse for at en spisset tjeneste som ERP-leveranse og -rådgivning leveres fra Trondheim, sier Aleksander Klausen i Rana Gruber. 


Behov for sterk funksjonalitet og integrasjon

Xledger ble valgt på grunn av sin robuste ERP-funksjonalitet og evne til å stå alene, samt være kjernen i en komponentbasert systemarkitektur. Spesielt viktig for Rana Gruber var systemets sterke funksjonalitet knyttet til anleggsregisteret og mulighetene for å effektivisere og automatisere prosesser knyttet til inngående fakturahåndtering.

- Xledger tilbyr betydelige muligheter for å effektivisere og automatisere prosesser knyttet til inngående fakturahåndtering, sier Klausen.


Godt i gang

Forprosjektet med prosesskartlegging, analyse og løsningsdesign er allerede i gang, med teknisk implementering planlagt etter sommerferien. Planlagt oppstart er satt til 1. november 2024.

Implementeringsansvarlig Henning Bjørshoel har det overordnede ansvaret for oppstart og implementering av kunden, samt videre drift når løsningen er tatt i bruk.

- Rana er en spennende kunde som passer godt inn i vår forretningsstrategi og som vi gleder oss til å samarbeide videre med, sier Henning.  

Med BDO og Xledger ved roret ser Rana Gruber frem til en mer effektiv og automatisert fremtid, noe som vil styrke deres posisjon ytterligere som en innovativ leder i gruveindustrien og setter dem på kurs mot målet om å bli verdens første karbonfrie jernmalmgruve innen utgangen av 2025.