Personbeskatning og Expat-tjenester

BDO bistår med personbeskatning og Expat-tjenester

Vi vet at det er store forskjeller mellom personers skattemessige situasjon. For noen av oss er det tilstrekkelig å godkjenne den tilsendte skattemeldingen, mens for andre skjer det store endringer gjennom året som har betydning de skattemessige disposisjonene. Eksempler på endringer kan være flytting, utbytte, salg, investeringer i utlandet, deltakelse i opsjonsprogrammer, spørsmål om formue, generasjonsskifte mv. 

I BDO Advokater får vi mange spørsmål som gjerne har stor konsekvens for den enkeltes forhold. Vi har erfarne advokater og rådgivere som kjenner de gjeldende skattemessige problemstillinger og rapporteringskrav som må følges. 

Vi tilbyr tett og god oppfølging, og kan bistå med blant annet:  

  • Løpende skatterådgivning 
  • Bistand til skattemelding 
  • Inn- og utflytting av Norge 
  • Beskatning ved incentivordninger 
  • Formuesskatt 
  • Kildeskatt 

BDO Advokater har i tillegg et eget Expat-team som følger opp alle forhold knyttet til utsending av arbeidstakere og ansettelse av utenlandske arbeidstakere i Norge. Vi bistår med å løse selskapers utfordringer innen skatt og avgift, bistand med skattemeldinger i forbindelse med utenlandsforhold, samt trygde- og arbeidsrettslige spørsmål og payroll-håndtering, gjerne i samarbeid med kolleger fra andre tjenesteområder i BDO. 

Kontaktpersoner:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.