1:
  • Eiendomsrett

Advokater innen fast eiendom

Eiendomsbransjen skaper og forvalter store verdier. Det er mange forhold som må avklares for å få til en best mulig løsning, og ikke sjelden oppstår det uenigheter som må finne sin løsning enten gjennom forhandlinger eller i domstolen.

Vår eiendomsgruppe bistår eiendomsutviklere og eiendomsforvaltere i alle faser av deres prosjekt, og vi har lang erfaring med å finne gode løsninger for våre kunder.

 

Dette kan vi bistå med

Vår bistand omfatter blant annet bistand til ervervelse/avhendelse av eiendom og eiendomsselskaper (aksjetransaksjoner), juridisk due diligence, utvikling av eiendom (planverk), utbyggingsavtaler, plan- og bygningsrett, grunneieravtaler, opsjonsavtaler, leiekontrakter, festekontrakter, tvangsfravikelse og tvisteløsning. I tillegg gjennomfører vi oppgjør slik at transaksjonen kan skje på en sikker måte for begge parter.

 

Ta kontakt med oss

Du finner våre kontorer over hele Norge, blant annet i Oslo, Trondheim og Bergen. Så har du spørsmål om fast eiendomsrett eller vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg eller din virksomhet? Fyll ut kontaktskjemaet nedenfor og du vil høre fra oss innen kort tid.

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code