Kontrakts- og avtalerett

BDO bistår innen kontrakts- og avtalerett

I BDO Advokater har vi kontraktsrett som en del av vår kjernekompetanse, og våre advokater har opparbeidet seg en inngående fagkompetanse og en bred erfaring innenfor komplekse juridiske problemstillinger og vurderinger innenfor dette fagfeltet. 

Alle virksomheter blir involvert i samarbeid mellom andre parter, og en tilpasset kontrakt reduserer risiko for uenigheter og tvister. En kontrakt virker ikke bare konfliktforebyggende, den bidrar også til verdiskapning ved å gi insentiver til korrekt oppfyllelse av avtalen.

Våre advokater setter kunden i fokus og leverer juridisk rådgivning som er skreddersydd, risikobasert og løsningsorientert.  


Hva kan vi bistå deg med? 

Vi bistår i alle faser innenfor kontraktsretten for å ivareta partene best mulig juridisk, praktisk og kommersielt. I prosessen frem til avtale er inngått mellom partene, hjelper vi med blant annet: 

 • Vurdering og valg av kontraktsform og kontraktsmodell
 • Kontraktsutforming, herunder tilpasning og utarbeidelse av kommersielle og juridiske avtalevilkår om partenes rettigheter og plikter, ansvarsfordeling og risikofordeling
 • Kontraktsforhandlinger for å komme frem til praktiske og kommersielle løsninger


Eksempler på avtaletyper vi bistår med er: 

 • Kjøps- og salgsavtaler, herunder kjøp og salg av fast eiendom, aksjer og virksomhetsoverdragelse   
 • Leieavtaler for fast eiendom  
 • Distribusjonsavtaler, herunder agent- og kommisjonæravtaler
 • Samarbeidsavtaler/ Joint Venture og partnerskapsavtaler 
 • Rammeavtaler, herunder innkjøpsavtaler 
 • Outsourcingsavtaler (Business Process Outsourcing Agreements)
 • Avtaler om innleie av konsulenter
 • IT kontrakter, herunder leveranse- og utviklingskontrakter  
 • Arbeidskontrakter og avtaler om incentivordninger
 • Låneavtaler 
 • Taushets- og konfidensialitetsavtaler, og Non Disclosure Agreements (NDAs)
 • Aksjonæravtaler 


Etter at bindende avtale er inngått, kan det oppstå tvil og tvist om partenes rettigheter og plikter, eller det kan oppstå behov for å tilpasse avtalen til forhold som har oppstått etter at avtalen ble inngått. I denne kontraktsfasen, bistår vi med følgende:  

 • Gjennomgang og revisjon av eksisterende kontrakt og kontraktsvilkår 
 • Utarbeidelse av forhandlingsstrategier 
 • Reforhandlinger av avtalevilkår, opsjoner, purchase orders, avrop/ call-off   


Hvorfor velge BDO Advokater? 

Våre advokater har opparbeidet seg en inngående fagkompetanse og langvarig erfaring innenfor komplekse juridiske problemstillinger og vurderinger innenfor kontrakt- og avtalerett. Vi er opptatt av å holde oss oppdatert om de nyeste endringer og praksis innenfor de ulike bransjene vi jobbe med.  

Vi har inngående kjennskap til ulike bransjer som gjør at vi kan sette oss raskt inn i hvilke utfordringer kontrakten kan få for klienten, og at vi leverer juridisk rådgivning som er relevant for den aktuelle bransjen. Vi arbeider i tillegg risikobasert for å identifisere ulike risikoer i kontraktsforholdene og for å håndtere risikoene til klientens beste.

Vi samarbeider tett opp mot våre øvrige kompetanseområder som M&A, selskapsrett, skatt, merverdiavgift, IPR, personvern (GDPR) og arbeidsrett for å ivareta klientens behov og skreddersy løsninger til hver enkelt kunde.

Vi bistår alle typer kunder, fra små og store næringskunder og offentlige aktører, til organisasjoner og privatpersoner. Våre kunder er både lokale, nasjonale og internasjonale.

Kontaktpersoner:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.