• Bevisstgjøring og kompetanseutvikling

Bevisstgjøring og kompetanseutvikling

Vårt mål er å bryte ned svevende ord og begreper til konkret handling og å legge til rette for praktiske bidrag til bærekraftig utvikling. Det krever kunnskap, kompetanse og engasjement. 
 
Vi tilbyr et opplæringskonsept som gir deltakerne kunnskap om, og felles forståelse for, hva bærekraftsmålene er og hva de betyr i egen organisasjon. Deltakerne skal sitte igjen med engasjement og motivasjon, samt ha reflektert rundt hvordan deres virksomhet kan bidra til FNs bærekraftsmål, samtidig som man jobber mot andre sentrale målsettinger. Opplæringskonseptet inkluderer i tillegg til workshops også en forundersøkelse og en sluttrapport med anbefalinger til videre arbeid.

I tillegg tilbyr vi blant annet:

 • Foredrag
 • E-læring om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål
 • Workshop
 • Trening av interne bærekraftssressurser (Train-the-Trainer)
 • Innbyggerundersøkelser og innbyggerinvolvering

 

E-læringskurs om bærekraftig utvikling

BDO har utviklet et e-læringskurs for virksomheter som ønsker å etablere en felles kunnskapsplattform og forståelse for mulighetsperspektivet som ligger i bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål. Kurset passer for alle som ønsker å lære mer om bærekraft og som ønsker å ha en praktisk tilnærming til temaet.

Innhold i e-læringskurset:

 • Introduksjon til FNs bærekraftsmål
 • De tre dimensjonene i bærekraftig utvikling
 • FNs 17 bærekraftsmål, herunder
  • Hva er status nasjonalt?
  • Hva er status internasjonalt?
  • Hvordan kan enkeltindivider og virksomheter bidra til å nå bærekraftsmålet?
 • Hvordan bedriften arbeider med bærekraftig utvikling og utvalgte prosjekter kan inkluderes i kurset ved bestilling

E-læringskurset er utviklet av BDO, og leveres på den anerkjente e-læringsplattformen Elucidat.

 

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du mer informasjon om å øke bevisstheten og kunnskapen til de ansatte i din virksomhet? Fyll ut kontaktskjemaet nedenfor, så vil en av våre rådgivere ta kontakt med deg snarlig.  

Enter security code:
 Security code