• Opplæring og engasjering
  av ansatte

Arbeid med bærekraftig utvikling krever både kunnskap og engasjement

Bærekraft er vår tids største og viktigste utfordring. Det er ikke lenger nok å snakke om bærekraft, ord må omsettes til handling. Handling krever kunnskap, kompetanse og engasjement.

Lurer du på hvordan du kan engasjere og involvere ansatte i bærekraftsarbeidet? Hvordan du kan styrke forankringen og implementeringen av virksomhetens bærekraftsarbeid? ​

Uansett om virksomheten din er i startgropa eller godt i gang med bærekraftsarbeidet, så er de ansatte sentrale for å få til en bærekraftig samfunns- og forretningsutvikling. BDO kan hjelpe deg med opplæring og aktiviteter som skaper engasjement, forståelse for hva bærekraftig utvikling er og hva det kan bety for akkurat dere. ​

 

 

Kom i gang med opplæring i samarbeid med BDO​

 

Slik kan vi kan hjelpe deg:​

 • Etablere grunnleggende kompetanse om bærekraftig utvikling, ESG, FNs bærekraftsmål og hva det betyr for deres virksomhet​
 • Bygge kompetanse om bærekraftig utvikling tilpasset deres bransje og virksomhet​
 • Trene ansatte i relevante metoder og verktøy​
 • Etablere bærekraftsnettverk​
 • Trening av bærekraftsambassadører​

Hvorfor velge BDO for å øke kompetansen på bærekraft i din virksomhet?​

 • Vi tilbyr både standard-løsninger og tilpassede opplæringsprogram basert på deres behov ​
 • Vi gir opplæring både digitalt og gjennom fysiske møter, som e-læring, foredrag, workshop, seminarer, train the trainer m.m. ​
 • Alle løsninger er skalerbare og tilpasses virksomhetens behov og størrelse​
 • De ulike løsningene kan kombineres og settes sammen til kompetansehevingsprogram​
 • Våre konsepter er faglig forankret og baseres på oppdatert kunnskap ​
 • Vårt mål er å bryte ned svevende ord og begreper og legge til rette for konkret handling og praktiske bidrag til bærekraftig samfunns- og forretningsutvikling.

 

Ta kontakt

Har du noen spørsmål eller ønsker mer informasjon om hvordan du kan arbeide med bærekraftig utvikling? Fyll ut kontaktskjemaet nedenfor, så vil en av våre rådgivere ta kontakt med deg.

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code