• Bærekraftsambassadørprogram

Bærekraftsambassadørprogram

I BDO er vi opptatt av at ledere og ansatte skal involveres i bærekraftsarbeidet. Samtidig vet vi at det kan være krevende å spre kunnskap og å engasjere alle. For å sikre at kunnskap spres og engasjement skapes kan det være nyttig å etablere bærekraftsambassadører.

Gjennom å drive bærekraftsarbeidet og -engasjementet via et internt nettverk av ambassadører får dere en effektiv forankring i hele virksomheten. ​

 

Hva er en bærekraftsambassadør?​

En bærekraftsambassadør er en ansatt som skaper engasjement og motivasjon for bærekraft på arbeidsplassen. Ambassadøren bidrar til at bærekraft kommer på dagsorden i både etablerte arbeidsprosesser og i nye utviklingsløp. Ambassadørern bidrar til kunnskapsdeling og bevisstgjøring av øvrige ansatte og er en sparringspartner som kan utfordre kollegaer og bringe inn flere perspektiver i dialogen.​

 

Opplæringsprogram for bærekraftsambassadører​

Vi har utviklet et opplæringsprogram for å trene interne bærekraftsambassadører til å kunne drive utviklingsprosesser i egen virksomhet. Vi gir ambassadørene innsikt i hva ambassadørrollen innebærer samt kompetanse og metoder for å skape engasjement, spre kunnskap og til å fasilitere bærekraftsarbeid. Deltakerne får individuell støtte fra veiledere hos BDO og fra hverandre gjennom individuell veiledning og kunnskapsdeling.​

Opplæringsprogrammet er bygd opp i tråd med BDOs forskningsbaserte konsept for prosessledelse og workshoper. Vi kaller det Train-the-Trainer. Hovedelementene er:

  • Hvordan lede en prosess som sikrer bred involvering og engasjement blant deltakerne​
  • Opplæring i relevante verktøy og metoder​
  • Hvordan planlegge, gjennomføre og følge opp bærekraftsaktiviteter​
  • Prosessmetodikk​
  • Individuell veiledning og sparring

 

Ta kontakt

Ønsker du å vite mer om vårt nettverks- og ambassadørprogram? Ta kontakt via skjemaet under.

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code