Design Sprint

Har du en krevende problemstilling? 

Da kan en Design Sprint være nyttig. Dette er en prosess som gjennom design, prototyping og testing løser komplekse problemstillinger. Fordelene med en Design Sprint er at den maksimerer utbytte, minimerer tidsbruk, kostnader og risiko, samtidig som den sørger for god koordinering, samarbeid og konsensus blant alle interessenter. Metodikken er ofte brukt i aksene innovasjon, design og teknologi. Vår ekspertise ligger i å hjelpe med følgende problemstillinger: 

 • Utvikle en ny tjeneste eller forbedre eksisterende tjeneste 
 • Programvareutvikling 
 • Utvikle en ny nettside eller nettbutikk 
 • Utvikle markedsføringsstrategi  

En person som gestikluerer

Hva er en Design sprint? 

En Design Sprint er en anerkjent metodikk for å løse komplekse forretningsspørsmål på kun fire dager. Metoden passer for alle bransjer – både i privat og offentlig sektor.  

Gjennom en strukturert prosess –  som involverer alle interessenter – konseptualiserer vi en løsning på den initielle problemstillingen. Denne løsningen testes så på relevante brukere for å validere løsningen før den settes i produksjon. Dette er en effektiv og god måte å angripe komplekse problemstillinger på. Du sparer tid, penger og reduserer risiko i investeringen. 

Et eksempel på en problemstilling kan være et selskap som ønsker å utvikle en ny tjeneste. Tjenesten har til hensikt å øke inntjening til selskapet og gi selskapet større markedsandel. I løpet av fire dager vil vi konseptualisere en slik tjeneste og teste denne på sluttkunder for å avdekke hvordan og hvorvidt vi løser kundens behov. Basert på kundenes feedback vet vi hva som skal til for å lykkes.


3 personer i dialog

Ved hjelp av motiverende og strukturerte prosesser sørger vi for at alle føler eierskap til løsningen og trekker i samme retning.

Hvorfor Design Sprint?

Her er fem gode grunner til hvorfor kjøre Design Sprint:

 1. Maksimalt utbytte på tid brukt 
  Design Sprint er en strukturert prosess som sørger for høy effektivitet, med fokus på beslutninger og resultater.  

 2. Store tidsbesparelser 
  Komplekse forretningsspørsmål, med stor grad av usikkerhet og mange ulike interessenter, tar ofte måneder å løse på grunn av manglende retning, interne uenigheter og løsninger som utvikles før de er validert av brukerne. Alt dette komprimeres inn i fire hektiske dager med fullt fokus. 

 3. Kostnadsbesparelser gjennom testing av løsning før utvikling 
  Å utvikle en løsning uten å vite hva brukerne ønsker, kan være veldig kostbart. Du bruker lang tid på utvikling og får ikke feedback fra brukerne før etter lansering. Dersom løsningen ikke treffer må du tilbake til tegnebrettet og starte på nytt. Ved å teste løsningen før den går i produksjon vil en Design Sprint kunne gi store kostnadsbesparelser. 

 4. God koordinering, samarbeid og konsensus mellom alle interessenter 
  Ved hjelp av motiverende og strukturerte prosesser sørger vi for at alle parter har eierskap til løsningen og trekker i samme retning. Det minimerer fiksjonen i teamet og sikrer at beslutninger tas med felles forankring. 

 5. Minimert risiko gjennom reell kundeinnsikt 
  Å utvikle og lansere en løsning som ikke tas i bruk er penger rett i vasken. Dette løser vi ved å utvikle en prototype som valideres mot markedet/brukerne, før man investerer masse tid og penger i utvikling og lansering.


Hvordan gjennomføres en Design Sprint?

I en Design Sprint setter vi sammen et kryssfunksjonelt team som kan se problemstillingen fra ulike vinkler. Teamet bør bestå av den som eier problemstillingen, i tillegg til representanter fra de ulike interessentene. Deretter setter vi av fire intensive dager for å løse problemet, men det er kun to av dagene som krever fullt oppmøte fra dere. De to siste dagene brukes til å utvikle prototype og intervjue brukerne, og blir i all hovedsak gjennomført av to til tre rådgivere fra BDO. 


Illustrasjon av en Design Sprint

Pris på en Design Sprint

Prisen på en Design Sprint avhenger av hvor mange og hvilken type ressurser fra BDO som kreves for å gjennomføre sprinten. I den minst omfattende versjonen er det én fasilitator og én fagekspert fra BDO som setter av fire dager til prosessen. I tilfeller hvor det er ønskelig å sette ut så mye som mulig av arbeidet, vil vi stille med seks ressurser involvert i ulike steg av prosessen.   

Fra 180.000 til 260.000 kr.

Kontaktpersoner:

Bjørnar er strategisk rådgiver og prosjektleder i BDO med lang erfaring innen tjenesteutvikling, programvareutvikling og markedsføring.

Lars er en erfaren leder av workshops og beslutningsprosesser og en sertifisert fasilitator av Design Sprint. Han har erfaring fra tjenestedesign, konseptutvikling og digital rådgivning 

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.