• Effektive lønnssystem

Effektive lønnssystem

 

Et godt lønnssystem gjør det mulig å forenkle mange prosesser, og i BDO gjør vi alltid en grundig vurdering av kundens behov før vi anbefaler et system. Kombinert med tett oppfølging fra våre rådgivere og rask tilgang til hjelp ved behov for støtte, har du alltid et velfungerende lønnsprogram.

Skreddersydde systemvalg

Når vi innleder et samarbeid med en ny kunde, legger vi stor vekt på å sette oss inn i behovene og utfordringene i den aktuelle bedriften, slik at vi kan gi råd om valg av det best egnede systemet. Dersom det er behov for spesialtilpasninger, for eksempel tilpasning til eksisterende systemer eller løsninger, sørger vi for at disse kommer på plass. Og når rutinemessige oppgaver er automatisert, kan vi gi bedre personlig oppfølging i mer komplekse oppgaver innenfor lønnsområdet.

Lønnssystemer med hver sine styrker

Et lønnsprogram må i utgangspunktet kunne ivareta alle rutiner knyttet til lønn og andre utbetalinger, for eksempel reiseregninger og utlegg. I tillegg bør det være enkelt å ta ut nøyaktig de rapportene bedriften har behov for. Hovedsystemene BDO anbefaler, er Xledger, som er et norskutviklet, skybasert system som er tilpasset rutinene i norske virksomheter, og gir stor fleksibilitet gjennom ulike moduler. Visma Lønn, som er et mer tradisjonelt lønnssystem på en server, men til gjengjeld har store muligheter for spesialtilpasninger. Og til slutt Visma eAccounting, som er et program utviklet spesielt for små virksomheter, med et enkelt brukergrensesnitt og muligheter for å gjøre store deler av jobben selv.

Ta kontakt med oss

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift med et effektivt lønnssystem? Våre rådgivere står klare til å svare på det du måtte lure på.

Fyll ut kontaktskjemaet nedenfor, og vi vil komme tilbake til deg så fort vi kan.

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code