Verdivurdering og modellering

Vi gir deg mer enn bare tall

Vi erkjenner at verdivurdering ikke bare handler om tall. Det handler om å forstå fremtiden til en virksomhet, konsekvensene av en hendelse, den unike verdien til en eiendel, og de mulige utfallene for enhver type transaksjon. Vi gir veiledning gjennom alle stadier av verdivurdering og kapitalmarkedsanalyser, og hjelper selskaper på tvers av ulike bransjer med å identifisere og evaluere muligheter.

Vi vet hvor avgjørende det er å levere presise og pålitelige verdivurderinger, spesielt knyttet til strategisk viktige initiativer eller situasjoner av sensitiv karakter. Vårt team består av erfarne fagfolk som har spesialisert seg på verdivurderingsmetodikk og har bred kunnskap innen en rekke bransjer. Vi tar også hensyn til dine spesifikke behov og formål med verdivurderingen.

Vi tilbyr en unik kombinasjon av personlig involvering, aktiv kommunikasjon og oppmerksomhet fra våre smidige og responsive team. Samtidig vil du nyte godt av bredden og dybden av ressurser fra et av landets ledende kompetansehus. Vi bistår med å utvikle skreddersydde finansielle modeller i Excel eller komplette verdivurderingsrapporter, tilpasset dine ønsker og behov. 

Våre modeller og rapporter utvikles typisk i tilknytning til:

Verdivurdering er en systematisk prosess for å fastsette den økonomiske verdien av en virksomhet, eiendel eller en forpliktelse. 

Den baserer seg på en rekke teknikker og hensyntar både kvalitative og kvantitative faktorer. Verdivurderinger brukes ofte ved kjøp og salg av virksomheter, aksjer eller andre eiendeler, for rendyrkede investeringsvurderinger, skatteplanlegging og i tvistesaker.

Kjøpesumsallokering, eller Purchase Price Allocation (PPA), refererer til prosessen hvor man fordeler en kjøpesum betalt ved oppkjøp av et selskap over de identifiserbare eiendelene og forpliktelsene. Dette gjøres for å reflektere deres virkelige verdier på balansen. 

PPA er viktig for både regnskaps- og skattemessige formål.

Nedskrivningstest er en prosess hvor en virksomhet vurderer verdien av sine immaterielle eiendeler, som for eksempel goodwill, for å sikre at de ikke er overvurdert i regnskapet. 

Hvis eiendelens bokførte verdi overstiger den gjenopprettelige verdien, må en nedskrivning foretas for å justere verdien nedover i samsvar med regnskapsstandarder.

Fairness opinions er en vurdering fra en uavhengig finansiell rådgiver som bekrefter at en spesifikk forretningsavtale eller verdsettelse, ofte knyttet til oppkjøp, fusjoner eller andre omfattende transaksjoner, er rettferdig fra et økonomisk perspektiv for selskapets aksjonærer.

Tvistesaker refererer til situasjoner hvor det oppstår en uenighet eller konflikt mellom parter, ofte knyttet til kommersielle forhold. 

I finansiell sammenheng kan dette involvere uenighet om verdier, prising eller forståelse av kontraktsforhold. Våre eksperter kan bistå for å gi en uavhengig uttalelse eller verdivurdering som en del av tvisteløsningsprosessen.

Budsjett og prognoser er finansielle planleggingsverktøy som brukes av virksomheter for å forutse inntekter, utgifter og andre økonomiske forhold i en gitt fremtidig periode. 

Mens et budsjett representerer en detaljert plan for kommende perioder basert på gitte antagelser, gir prognoser en bredere vurdering av fremtidige økonomiske forhold basert på aktuelle trender og forventninger. 

Vi har lang erfaring med å bistå selskaper med utarbeidelse av budsjett, prognoser og finansielle langtidsplaner.

3 ansatte

Gjennomførte transaksjoner

Årlig bidrar BDO Deal Advisory til gjennomføring av nærmere 100 transaksjoner. Kundene våre er alt fra små og mellomstore private selskaper til børsnoterte konsern i og utenfor Norge. Du kan se hvilke transaksjoner vi gjennomfører her.
SE DEALSchevron_right

Møt noen av våre eksperter innen BDO Deal Advisory

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.