Stig Are Lauvnes, BDO

Stig Are Lauvnes

Partner Consulting | Regionleder for BDO i SørVest

BDO.LiveSite.People.Contact

BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary

Stig Are Lauvnes er partner i BDO og regionleder i SørVest. Han har erfaring fra linjeledelse og Consulting og er utdannet siviløkonom.

Stig Are har operativ erfaring i en rekke CFO-roller og har bred erfaring med å lede store omstillings- og restruktureringsprosesser. Han har primært arbeidet opp mot eiere, styret og selskapets ledelse for å veilede beslutningstakere i en kritisk fase av selskapets livssyklus. 

I tillegg har han arbeidet nasjonalt og internasjonalt opp mot et bredt utvalg av industrier som forsikring, næringsmiddel, energi, serviceindustri, telekom og media, bygg & anlegg, helseforetak og direktorat.

Stig Ares kompetanseområder er økonomi- og virksomhetsstyring, finansiell modellering, eierstyring og selskapsledelse, endringsledelse og operasjonell lønnsomhetsforbedring/restrukturering med støtte fra teknologi og digitale løsninger. 

Han arbeider strategisk med hvordan man forholder seg til digital transformasjon med krav til økt bruk av data og analyse for beslutningstaking, økte krav til effektivitetsforbedringer og tilpasning til nye forretningsmodeller.

Ta gjerne kontakt med Stig Are for en uforpliktende prat!