1:
Tone Solem Sæter, Partner Revisjon

Tone Solem Sæter

Partner Revisjon

Trondheim

+47 90 56 47 35

Kontakt


Tone Solem Sæter er ansatt ved vårt kontor i Trondheim som partner på revisjon.

Tone er statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole i Bergen. Hun har gjennom flere år innen revisjon opparbeidet seg bred erfaring innen revisjon og revisjonsnære tjenester. Hun har jobbet med utførelse og ledelse av revisjonsoppdrag innenfor et stort spekter av bransjer med hovedtyngde innen handel, produksjon, eiendom og bil, inkludert organisasjoner, stiftelser, ikke-skattepliktige virksomheter og undervisning.

Videre har Tone erfaring med konsern og konsolidering samt bistand knyttet til skatte-, avgifts- og selskapsrettslige problemstillinger. Som en del av revisjon og som bistand, har Tone erfaring fra kartlegging og vurdering av etablerte rutiner av internkontroll, risikostyring og kontrollarbeid. 

Ta gjerne kontakt med Tone for en uforpliktende prat!