Avregning av forskuddsbetalinger i bygge- og anleggsbransjen

Rene forskuddsbetalinger fra kundene gir verken rett eller plikt til å fakturere. I ettertid medfører imidlertid slike forskuddsbetalinger plikt til løpende fakturering i samsvar med fremdriften i arbeidet, til hele forskuddet er avregnet.

 

Rene forskuddsbetalinger fra kundene gir verken rett eller plikt til å fakturere. I ettertid medfører imidlertid slike forskuddsbetalinger plikt til løpende fakturering i samsvar med fremdriften i arbeidet, til hele forskuddet er avregnet.

I 2021 ble det innført mer fleksible faktureringsregler som innebærer at bygge- og anleggsbransjen slipper å fakturere løpende i samsvar med arbeidets fremdrift, så lenge det ikke faktisk mottas delbetalinger fra kundene. Vi informerte om dette i bloggen Mer fleksible faktureringsregler i bygg og anlegg.

Et spørsmål som ikke er direkte regulert, er hvordan rene forskuddsbetalinger (finansielle forskudd) skal behandles.


Forbud mot forskuddsfakturering

Rene forskuddsbetalinger gir verken rett eller plikt til å fakturere. Forskuddsbetalingen dokumenteres med innbetalingsbilaget og bokføres som et forskudd fra kunde.

Dette har vi skrevet om i bloggen Kan jeg be kunden om å betale på forskudd?

 

I ettertid kreves det fakturering i samsvar med fremdriften

I en prinsipputtalelse 29. august 2022, presiserer Skattedirektoratet at det i ettertid må faktureres for den delen av forskuddsbetalingen som tilsvarer fremdriften i perioden. Denne delen av forskuddet blir da å anse som en delbetaling for bygge- eller anleggsarbeidet.


Eksempel

En entreprenør har avtalt at 20 % av kontraktssummen skal betales i januar måned, før byggearbeidene starter opp. Resterende del av kontraktssummen skal betales når arbeidet er fullført (ingen ytterligere forskudd eller delbetalinger).

Når forskuddet innbetales, verken kan eller skal entreprenøren utstede faktura. Entreprenøren dokumenterer forskuddsbetalingen med innbetalingsbilaget og bokfører den i balansen som et forskudd fra kunde.

Arbeidene starter opp i april. Ved utløpet av april er fullføringsgraden 10 %, tilsvarende 10 % av kontraktssummen. Innen utgangen av mai må entreprenøren fakturere for arbeidene som er utført i april, siden disse fullt ut er dekket av det innbetalte forskuddet.

Ved utløpet av juni er fullføringsgraden 30 %. Innen utgangen av juli må entreprenøren fakturere for halvparten av arbeidene som er utført i mai og juni (10 %), siden det kun er denne delen av arbeidet som dekkes av det gjenværende forskuddet.

 

Vil du få fagartikler rett i innboksen? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.