Blogg: Kompensasjonsordning 3 forlenges ut oktober

Det er nå fastsatt at kompensasjonsordning 3 forlenges med to tilskuddsperioder. I tillegg justeres beregningsmåten for tilskuddet fra og med juli 2021. Her er hva det innebærer for bedrifter.

Regjeringen har presisert at ordningen kan avvikles på et tidligere tidspunkt dersom det vil være hensiktsmessig.

 

Nye tilskuddsperioder

Bedrifter som går med underskudd, kan nå søke støtte for periodene:

  • Juli-august 2021
  • September- oktober 2021

 

Justert beregningsmetode

For at det ikke skal lønne seg å dempe aktiviteten for å oppnå minst 30 % omsetningsfall, endres beregningen av justeringsfaktoren. Tilskuddet har blitt beregnet etter formelen nedenfor.

Kostnader i tilskuddsperiode x justeringsfaktor x omsetningsfall i %

I perioden mars til og med juni har tilskuddet blitt beregnet som følger:

Kostnader i tilskuddsperiode x (85/100) x omsetningsfall i %

Fra og med juli gjelder følgende beregningsmåte:

Kostnader i tilskuddsperiode x (85/70) x omsetningsfall i %

 

Øvre grense for tilskudd i september – oktober

I den hittil siste perioden er grensen for maksimalt tilskudd for et foretak/konsern MNOK 20. Tilskudd med inntil MNOK 10 utbetales i sin helhet, mens beregnet tilskudd som overstiger MNOK 10 avkortes med 50 %.

 

Oversikt over tilskuddsperioder og frister

Oversikten nedenfor viser hvilke perioder og frister som gjelder ved søknad om støtte etter kompensasjonsordningene:

 

 

Tilskuddsperiode

Søknadsfrist

Kompensasjonsordning 2

Mars-juni 2021

15. oktober 2021

Kompensasjonsordning 3

Juli-august 2021

15. november 2021

Kompensasjonsordning 3

September-oktober 2021

15. desember 2021

 

Vær oppmerksom på at søknadsfristene er absolutte. Man kan ikke påregne utsettelse eller behandling etter fristens utløp. Husk også på at søknaden må attesteres før innsendelse. Ta derfor kontakt med revisor eller regnskapsfører i god tid før fristens utløp.

Du finner en oversikt over våre 74 kontorer på denne siden.

Her kan du lese mer om kompensasjonsordning 3.