Blogg: Nå må alle selskaper levere skattemelding for 2023 fra system

Skatteetaten har sendt brev til 33 000 selskaper som leverte skattemeldingen for 2022 manuelt i Altinn, med beskjed om at skattemeldingen for 2023 må leveres fra system. 

Skatteetaten har i mange år arbeidet med nye skattemeldinger for alle næringsdrivende, både enkeltpersonforetak og selskaper. For to år siden tok vi opp dette temaet i bloggen «Fra skjema til tema» - ny skattemelding for næringsdrivende

En av de store endringene, er at alle skattemeldinger for næringsdrivende må leveres elektronisk direkte fra et system. Dette kan være det regnskapssystemet som bokføringen er gjort i eller et separat årsoppgjørssystem. Det vil ikke lenger være mulig for næringsdrivende å levere skattemelding manuelt gjennom inntasting i skjemaer i Altinn. 

De nye skattemeldingene har blitt rullet ut i puljer. Fra og med inntektsåret 2023 må også alle selskaper levere nye skattemeldinger elektronisk fra et regnskaps- eller årsoppgjørssystem. Dette gjelder for eksempel alle aksjeselskaper. Kravet gjelder også for ansvarlige selskaper (ANS og DA) som leverer selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting. Dette kan du lese mer om i blogginnlegget «Fra skjema til tema» - Selskapets skattemelding må leveres gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram

I august i år sendte skatteetaten ut et informasjonsbrev til de 33 000 selskapene som hadde levert skattemeldingen for 2022 gjennom inntasting i skjemaer i Altinn. Der ble selskapene minnet om at den nye skattemeldingen må leveres gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram. Skattemeldingen for 2023 vil med andre ord ikke være mulig å fylle ut manuelt i Altinn. 

Før årsoppgjøret for 2023 setter i gang på nyåret 2024, må disse 33 000 selskapene sørge for at de er i stand til å levere den nye skattemeldingen elektronisk fra et regnskaps- eller årsoppgjørssystem. Det er i utgangspunktet tre måter å løse dette på: 

  1. Sørg for å gjøre den løpende bokføringen for 2023 i et regnskapssystem som også kan levere den nye skattemeldingen elektronisk. For mange kan dette allerede være for sent å endre på. Dersom dette gjelder deg, anbefaler vi å: 
  2. Skaffe deg et separat årsoppgjørssystem, hvor selskapet tall for 2023 kan hentes fra regnskapssystemet og hvor den nye skattemeldingen kan leveres elektronisk. 
  3. Få hjelp fra en regnskapsfører eller selskapets valgte revisor til å levere den nye skattemeldingen for 2023 elektronisk. 

BDO har både nødvendige systemer og den kompetansen som skal til for å kunne levere de nye skattemeldingene elektronisk. Ta kontakt med oss her hvis du trenger hjelp med den nye skattemeldingen for selskaper.