Arbeidskriminalitet

Sikre en ren leverandørkjede og sikkerhet i leveransen

Forebygge arbeidskriminalitet i hele verdikjeden

En betydelig andel manuelt arbeid, høy arbeidsintensitet og ufaglært arbeidskraft, kombinert med uoversiktlige leveransekjeder, bidrar til å øke trusselen mot en ren verdikjede og bransje. Sosial dumping og arbeidskriminalitet er eksempler på områder hvor kriminelle utnytter våre verdikjeder, undergraver våre samfunnsstrukturer og bidrar til konkurransevridning. Dette endrer konkurransebildet og reduserer et allerede presset marginbilde for den enkelte aktør.

To personer på byggeplass

Statlige reguleringer for å sikre en ren leverandørkjede

Reguleringer knyttet til arbeidskriminalitet og sosial dumping kommer til å være et virkemiddel som benyttes av offentlige aktører for å stille krav til sine leverandører. Staten og det offentlige som byggherre, bruker sin posisjon som lovgiver for å sikre:

  1. konkurranselikhet for norske og utenlandske aktører, samtidig som
  2. reguleringer skal fremme bærekraftig forretningspraksis.

Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter er et viktig verktøy. Ytterligere reguleringer er på trappene i form av forslag til lov om virksomheters åpenhet om leverandørkjeder, kunnskapsplikt og aktsomhetsvurderinger.

Kjennskap til egen verdikjede gir økt sikkerhet i leveransen

BDO kan bistå med rådgivning knyttet til kontroll av leverandørkjeder for å avdekke og forebygge kritikkverdige forhold blant dine samarbeidspartnere. Ved å avdekke kritikkverdige forhold vil dette være med på å sikre fortsatt konkurransekraft selv etter at reguleringer har tredd i kraft. En aktiv og konsekvent praksis for å rydde i egne rekker vil være med på å forebygge kritikkverdige forhold og uregelmessige aktiviteter. Våre kontroller sørger for at bedriften har grunnlag for å velge samarbeidspartnere som sikrer en ren leverandørkjede. Ved å forebygge, avdekke og granske kritikkverdige forhold, bidrar vi til å redusere skadeomfanget, samtidig som du kan drive frem prosjektene med visshet om at virksomheten drives lovlig og etisk forsvarlig.


Leverandørkontroller bidrar til økt kjennskap til din verdikjede

Vi foretar leverandørkontroll som gir deg trygghet på at dine leveranser er rene fra første til siste ledd. Våre kontrollerer avdekker hviletid, arbeidstid, samt HMS og øvrige forhold på byggeplass og hos leverandørene. Vi samarbeider tett med våre globale samarbeidspartnere, som sikrer at våre tjenester strekker seg utenfor landets grenser. På denne måten har vi mulighet til å gå helt tilbake til opprinnelig produksjonsland for å utføre våre kontroller.

Les også hva den nye Åpenhetsloven kan bety for din virksomhet.

Kontaktpersoner:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.