Bærekraftige fylkeskommuner

Viktig bidragsyter i den bærekraftige samfunnsutviklingen

BDO bistår fylkeskommuner med bærekraftsarbeid

Fylkeskommunenes rolle i norsk forvaltning gjør at de er svært viktige for den bærekraftige samfunnsutviklingen. 

Fylkeskommuner har et bredt og omfattende samfunnsutvikleransvar, og kan ta tak i utfordringer og mulighetsrom som går på tvers av kommunegrenser, forvaltningsnivåer og sektorer. Dette gjøres blant annet ved å utvikle den overordnede regionale planstrategien, som ser på større bo- og arbeidsregioner helhetlig, og legger føringer for hvilke planer som skal utarbeides.

Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftsmål skal ligge til grunn for kommunesektorens samfunns- og arealplanlegging. Fylkeskommunene har også ansvar for en rekke tjenester og infrastruktur som faller under bærekraftsmålene; videregående- og voksenopplæring, tannhelsetjeneste, fylkesveier og tilskuddsordninger til kultur- og næringsliv. Fylkeskommuner kan også ha eierskap i energiselskaper, kollektivselskaper og kulturaktører.

Spør oss om:  

  • Kompetanseheving gjennom kursutvikling og verksteder for fylkesadministrasjonen, virksomheter og kommuner 
  • Etablering og organisering av interne bærekraftsressurser 
  • Prosesstøtte til integrering og implementering av bærekraftsmålene i planprosesser og temastrategier 
  • Kartlegging av bærekraftsmålene i kommuner i henhold til KPI-er 
  • Evalueringer og utforming av bærekraftskriterier i tilskuddsordninger 
  • Styrking av føringer på bærekraft i eierskapsmeldinger og eiendomsstrategier 
  • Bærekraftsrapportering 
  • Støtte til miljøstyring ved skoler og klinikker


Vil du vite mer om hvordan vi tenker og jobber? 
BDO lanserer nasjonalt bærekraftskurs med KS og Viken fylkeskommune for kommunesektoren 

Kontaktpersoner:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.