Offentlig eiet og finansiert virksomhet

Der næring, politikk og samfunn møter den offentlige forvaltningen og forretningsutførelsen

Dyp innsikt i de virksomhetsspesifikke utfordringer

Store deler av offentlig virksomhet drives gjennom foretak og selskaper som er helt eller delvis eid av det offentlige. Dette setter krav til god eierstyring og krav til en styringsmodell som ivaretar behovet for autonomitet i oppgaveutførelsen, og forholdet mellom bestiller og utfører. 

I denne type virksomheter møter næring, politikk og samfunnsoppdraget den offentlige forvaltningen. Ledelsesutfordringene er komplekse og krevende både for eier og virksomheten. De skal styre etter virksomhetens mål og strategier, samtidig som de skal svare på politiske målsettinger og regulatoriske krav. Det setter høye krav til styringsstruktur og modenhet hos alle parter; både eierorganet, styret og ledelsen. I tillegg er offentlig administrasjon en viktig interessent,  som ofte vil være virksomhetens viktigste eller eneste oppdragsgiver. 

Ofte driver virksomhetene også tjenesteyting i et marked. Da treffes de også av kravene i statsstøtteregelverket, som setter ytterligere krav til styringsstruktur og modenhet, og ikke minst forståelse for hva dette innebærer av regulatoriske krav.

Vi i BDO kombinerer vår unike erfaring både fra offentlig og privat sektor med dyp innsikt i de virksomhetsspesifikke utfordringer som gjelder for offentlig eiet og finansiert virksomhet.

Spør oss om: 

 • Utrednings- og analysestøtte for endrings- og utviklingsprosesser
 • Evaluering av tilskuddsordninger og tilsyn
 • Bærekraftutredninger og analyser, forebygging og leverandøroppfølging ifht. samfunnsansvarlige arbeidsvilkår og produksjonsprosesser
 • Restrukturering, omstilling og utviklingsprosesser
 • Virksomhetsstrategi og etatsstyring
 • Eierstrategi og eierstyring
 • Statsstøtte / regler for offentlig støtte og finansiering
 • Analyse, kvalitetssikring og utarbeidelse av selvkostkalkyle og selvkostregnskap
 • Effektivitet og forbedringer (Lean)
 • Regnskap og rapportering
 • Revisjon, forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og internrevisjon
 • Sikkerhet og beredskap
 • Verdivurderinger og lønnsomhetsvurderinger
 • Skatte- og avgiftsrådgivning
 • Støtte og analyse i offentlige anskaffelser
 • Forebygging og gransking av økonomisk kriminalitet
 • Lovlighetskontroll av statsstøtte

Kontaktpersoner:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Vi kan hjelpe deg med å møte krav til bærekraft.