Statlig forvaltning og virksomhet

God styring og kontroll og effekt av endringsprosesser i staten

Rådgivning, utredninger, analyser og prosess- og prosjektledelse

Departementer, direktorater og etater opplever økende press for å bli mer effektive og målrettede. De skal utvikle og effektivisere, forenkle tjenester og målrette statens tilskuddsforvaltning.

Samtidig ser vi omfattende reformer og restruktureringer innenfor store sektorer og virksomheter, som politi, forsvar, transport, helse, universiteter og høyskole. Dette gir behov for utredninger, analyser og prosess- og prosjektledelse.

BDO har lang erfaring fra statlig sektor. Vi lager utredninger og analyser for trygge valg. Vi kan hjelpe med rådgivning og prosess- og prosjektledelse gjennom endringsprosesser. Hensikten er å bidra til en tilskuddsforvaltning der pengene går til formålet, og en statlig forvaltning som bidrar til effektive tjenester og forenklinger og forbedringer for innbyggere, næringsliv og samfunnet for øvrig.

BDO kjenner særlig til omfanget av offentlige tilskudd og støtteordninger, og er oppdatert på de nyeste kravene fra EU og EØS.

Spør oss om: 

 • Tilskuddsforvaltning
 • Restruktureringer, omstilling og utviklingsprosesser
 • Effektivisering og forbedring (lean)
 • Måloppnåelse i satsingsprosjekter
 • Lovlighetskontroll av statsstøtte
 • Kontroll med, og gjennomføring av, offentlige kjøp
 • Utvikling av etatsstyring
 • Valg av tilknytningsformer for virksomheter
 • Internrevisjon
 • Endringer i lover, forskrifter og regelverk
 • Forebygging og gransking av økonomisk kriminalitet
 • Forebygging av arbeidslivskriminalitet og leverandøroppfølging
 • Sikkerhet- og beredskapsarbeid
 • Regnskap og revisjon
 • Skatte- og avgiftsmessige forhold

Kontaktpersoner:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Vi kan hjelpe deg med å møte krav til bærekraft.