1:
  • Interesse-organisasjoner

Interesseorganisasjonene i Norge utgjør en stor og viktig gruppe som jobber for å fremme interessene til sine medlemmer. Dere utgjør en viktig del av norsk samfunnsliv og fremmer dere medlemmers særinteresser. I BDO anerkjenner vi den viktige rollen dere spiller i samfunnet, og har forpliktet oss til å være med på å møte de betydelige og komplekse utfordringene dere står ovenfor.

 

Anskaffelse av midler

Interesseorganisasjoner er avhengig av tillit hos sine medlemmer og givere. Medlemmer, enten det er privatpersoner eller næringslivsaktører, stiller strenge krav til organisasjonene de gir penger til. Spørsmålene er mange. I en tid hvor medlemmer har og krever tilgang til informasjon setter det store krav til åpenhet hos dere. En annen side ved å motta midler gjennom medlemskontingenter er at transaksjonsmengden som skal håndteres kan bli stor. Store mengder transaksjoner setter krav til god styring og kontroll.

 

Mottaker av tilskudd

Mange interesseorganisasjoner mottar tilskudd fra det offentlige. Som mottaker av tilskudd har dere et spesielt ansvar. Dere skal forvalte penger på vegne av andre ved å gjennomføre aktivitet. Det stiller krav til at dere forvalter dette i tråd med tilskuddsgiver sine retningslinjer. Samtidig skal dere følge retningslinjer i egen organisasjon. I mange tilfeller har også omverden rundt noen krav og forventninger til hvordan de enkelte aktivitetene gjennomføres. Trår dere som organisasjon feil her kan det få store konsekvenser. ​ 

 

Den riktige leveransen​

BDOs rådgivere tar utgangspunkt i organisasjonens behov og setter sammen et erfarent team som jobber tett sammen med dere. Med vår bransjekunnskap har vi innsikt og mulighet til å være en rådgiver som bidrar til å utvikle organisasjonen i riktig retning.

  • Vi har lang erfaring og verdifull kunnskap innenfor styring og kontroll.
  • ​Vi kombinerer kunnskapen om interesseorganisasjoners virksomhet og kunnskapen om riktig bruk av digitale verktøy i vårt møte med våre kunder. 
  • Vi kjenner utfordringene dere står ovenfor og ønsker å være en aktiv sparringpartner i alle faser av arbeidet med tilskudd i deres organisasjon. ​Les mer om tilskuddsforvaltning her.

 

Ta kontakt

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål eller ønsker en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe din organisasjon.