Interesseorganisasjoner

Fokus på medlemmenes interesser

BDO har kompetanse på områder som er viktige for interesseorganisasjoner

Interesseorganisasjonene i Norge utgjør en stor og viktig gruppe som jobber for å fremme interessene til sine medlemmer. De utgjør en viktig del av norsk samfunnsliv og fremmer medlemmers særinteresser. I BDO anerkjenner vi den viktige rollen de spiller i samfunnet, og kan være en støttespiller i møte de betydelige og komplekse utfordringene denne type organisasjoner står overfor.

BDO har over mange år bygget spisskompetanse på områder som er viktig for interesseorganisasjoner. Våre revisorer, advokater og rådgivere tar utgangspunkt i organisasjonens behov og setter sammen et erfarent team som jobber tett med dere. Med vår bransjekunnskap har vi innsikt og mulighet til å være en rådgiver som bidrar til å utvikle organisasjonen i riktig retning. Les mer om hva vi kan bistå deg med eller kontakt oss for en uforpliktende prat.

Hva kan vi bistå med?

  • Interesseorganisasjoner er avhengige av tillit hos sine medlemmer og tilskuddsgivere. Dette stiller krav til styring og kontroll. Med BDO som revisor får dere en sparringpartner som kjenner sektoren og bidrar til å sikre dette. I tillegg til revisjon av årsregnskapet har BDOs revisorer omfattende erfaring med tilskuddsrevisjon og andre attestasjonstjenester.
  • Mange interesseorganisasjoner har aktiviteter i skjæringspunktet mellom ideell aktivitet og næringsdrift. Da kan det ofte oppstå komplekse problemstillinger knyttet særlig til skatt og avgift. I BDO har vi lang erfaring med denne type utfordringer og våre advokater kan bistå din organisasjon med rådgivning for å sikre etterlevelse av de lovene dere omfattes av.
  • Effektiv ressursbruk bidrar til at mer av midlene kommer medlemmene til gode. Som et ledende kompetansehus innen økonomi- og virksomhetsstyring, yter vi alt fra løpende forretningsstøtte, som regnskapsførsel, til tjenester knyttet til utvikling og forbedring av økonomifunksjonen. Tjenestene leveres fra våre forretningsenheter Business Services og Consulting, der vi har god innsikt i interesseorganisasjoners særegenhet.
  • Interesseorganisasjoner behandler ofte medlemsinformasjon av sensitiv art som omfattes av GDPR. Utover ren omdømmerisiko kan slike data på avveie medføre økonomisk erstatningsansvar fra myndighetene. BDO har et tungt fagmiljø som yter tjenester innen informasjonssikkerhet og mot dagens digitale trusler.
  • Digitalisering driver virksomheter fremover, sikrer vekst og øker effektiviteten. Digitalisering er å bruke ny teknologi til å oppnå bedre ressursbruk og skape mer fornøyde medlemmer og ansatte. Hvor vil din virksomhet gå i digitaliseringssporet? I BDO er vi over 140 eksperter med digital spisskompetanse. Enten du leder en bedrift med 5 eller 500 ansatte, hjelper vi deg å utnytte dagens og morgendagens digitale muligheter.
     

Kontaktpersoner:

Kontaktpersoner:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.