Backe bruker nedgangen i markedet til å utvikle seg som selskap 

Backe bruker nedgangen i markedet til å utvikle seg som selskap 

- Det er uten tvil tøffe tider i byggnæringen. I Backe ønsker vi å bruke denne situasjonen som en mulighet til å utvikle oss, med mål om å oppnå både økt produktivitet, mer innovative løsninger og enda større konkurransekraft, sier Eirik Gjelsvik, konsernsjef i Backe.

Eirik Gjelsvik, konsernsjef i Backe

Bygg- og anleggsbransjen topper nå listen over antall konkurser så langt i 2023. BDOs nye bygg- og anleggsanalyse forteller at flere rentehevinger og bråstoppen i boligmarkedet sannsynligvis fører til flere konkurser i vinter. 

Store forskjeller

Situasjonen er alvorlig for en rekke bransjeaktører. Samtidig slår nedgangen forskjellig ut i ulike deler av landet. Vestlandet opplever fremdeles god fart og etterspørsel, mens Oslo-området har det vanskeligere. 

- Tall fra våre selskaper bekrefter dette bildet. Vi har selskaper som leverer svært gode resultater og har god ordrereserve, samtidig som vi har virksomheter i andre deler av landet som sliter mer. Vi erfarer at markedssituasjonen på Sørlandet er særlig dårlig. I Kristiansand har vi dessverre måttet si opp 45 ansatte, forteller Gjelsvik.

Les også: Frykter permitteringsbølge og konkursskred i bygg og anlegg

Backe har siden starten drevet entreprenørvirksomhet og etter kjøp av Kruse Smith i januar er selskapet blant landets aller største entreprenører, med en omsetning på nær syv milliarder og over 1300 ansatte. 

Henning Dalsegg er partner og leder for bransjesatsingen i BDO. Han mener vi så vidt har sett begynnelsen på nedgangstidene.  

- Staten og sentralbanken ønsker å avkjøle økonomien. Da kommer det en konjunkturnedgang. Vi begynner å se antydninger til nedgang, der Oslo ser ut til å bli episenteret. Når nedgangen kommer, vil den treffe bygg- og anleggsbransjen kraftig og tidlig, mener Dalsegg. 

Kjenner sitt eget marked best

BDOs analyse viser at bygg- og anleggsbransjen stod for 29 prosent av alle konkurser i fjor. Gjelsvik mener en stram økonomisk styring blir avgjørende fremover. 

- Aktørene kjenner sitt eget marked best, og som nevnt treffer nedgangen i markedet ulikt rundt i landet. Man må tilpasse seg sin lokale situasjon. Men å være nøktern med egne utgifter blir viktig uansett hvem du er og hvor du befinner deg. I Backe har vi nøysomhet i ryggmargen. Det kommer godt med i tider som dette, sier Gjelsvik.

Kriser skaper muligheter

Krevende tider gir motivasjon til å tenke nytt og utvikle bedre og mer konkurransekraftige løsninger. Det er tilfellet også i Backe-konsernet. 

- Backe er et økonomisk solid konsern som kan investere i teknologi og innovasjon. Vi er ikke innovasjonsdrivende, men vi skal ligge langt fremme i å teste ut og ta i bruk ny teknologi og nye arbeidsverktøy, sier Gjelsvik. 

Konsernet har satt i gang et internt prosjekt for å bruke kunstig intelligens til å hente frem læring fra gamle prosjekter. Etter en testperiode rulles det også ut bruk av droner i samkjøring med bygningsinformasjonsmodellering (BIM). På den måten kan Backe kvalitetssikre utført arbeid enda raskere. 

- Dette er bare noen eksempler. Vi kommer til å bruke tiden godt for å posisjonere oss for ytterligere vekst. Som mange andre, utforsker vi hvilke muligheter som ligger i generativ kunstig intelligens, forteller Gjelsvik. 

Ny storstue på Lysaker

I løpet av desember flytter konsernet inn i nye lokaler på Lysaker Torg, og Gjelsvik gleder seg. 

- Dette skal ikke bare være et kontorbygg, men også et test- og showroom for smarte bygg. Her bruker vi state-of-the-art sensorteknologi og etablerer en digital tvilling for lokalene. Avansert integrasjon mellom ulike tjenesteplattformer vil gi oss mye praktisk læring om styring av moderne bygg. Den kunnskapen skal vi ta med ut til våre kunder, forteller Gjelsvik. 

Må ri stormen av

Bransjeanalysen viser til at det blir færre prosjekter, men at de øker i omfang. Dalsegg mener aktørene må tilpasse seg en ny hverdag i tiden fremover. 

- Ha kontroll på balansen og likviditeten, gjør tiltak tidsnok og ikke tro at dette kommer til å gå over med det første. Med et økende antall konkurser, gjelder det nå å gjøre gode vurderinger av hvem man jobber for og hvem man kjøper tjenester fra. Konkurser på kunde- eller leverandørsiden kan koste virksomheten mye, sier Dalsegg. 

Gjelsvik sier seg enig i dette. Samtidig kommer han med noen flere tips til bransjen.  

- Ha et realistisk bilde på hvor virksomheten din er i dag. Dimensjoner virksomheten etter realiteter, og ikke etter håp og ønsker. Bruk tiden til å gjennomgå interne arbeidsprosesser og rutiner. Det vil kunne lønne seg når vi igjen står foran lysere tider. Til slutt; ikke glem dine ansatte. Ansatte må beholde troen på selskapet og arbeidsplassen. Dine kollegaer blir de viktigste støttespillerne i tiden som kommer, avslutter konsernsjefen. 

Les mer:

Tre tips til bygg- og anleggsbransjen i krevende tider

Nå bygges det med resirkulert betong