Dobbel vesentlighetsanalyse svarer på nye rapporteringskrav fra EU

Dobbel vesentlighetsanalyse svarer på nye rapporteringskrav fra EU

BDO har nå videreutviklet sin tjeneste for vesentlighetsanalyser for å ta høyde for nye krav fra EU. Virksomheter som blir omfattet av EUs nye bærekraftsdirektiv, CSRD, og tilhørende standarder for bærekraftsrapportering (ESRS), bør ta tak i kravet om dobbel vesentlighetsanalyse allerede nå.  

Per Kristian Høybråten og Ann Cathrin Hoffman

Bilde: Per Kristian Høybråten, tjenesteansvarlig for vesentlighetsanalyse i BDO, og Ann-Cathrin Hoffmann, direktør i BDO.

 

– En dobbel vesentlighetsanalyse er ikke bare et rapporteringsverktøy, men kan også være et nyttig strategisk verktøy for virksomheten, sier Ann-Cathrin Hoffmann, direktør i BDO.  

 

Dobbel vesentlighet blir et krav

Analyse av dobbel vesentlighet blir et krav i det nye regelverket, og har et større og mer detaljert omfang enn det som finnes i dagens frivillige rammeverk. For mange av virksomhetene som nå får krav til bærekraftsrapportering for første gang, kan dette være en utfordrende øvelse som vil kreve prioritering av både tid og ressurser.  

- Ettersom rapporteringskravene fases gradvis inn, er det mange som fortsatt har noe tid på seg før kravene treffer. Vi anbefaler like fullt å påbegynne forberedelsene til den kommende rapporteringen. Vesentlighetsanalysen er et såkalt «må-krav» og et naturlig første steg i forberedelsene, sier Hoffmann.  

 

Taktskifte i bærekraftsrapporteringen

CSRD vil medføre rapporteringsplikt for norske virksomheter fra og med regnskapsåret 2024. Store børsnoterte selskaper får kravene først, mens de gradvis innføres for mindre virksomheter over de kommende årene. De nye kravene vil treffe vesentlig flere virksomheter sammenlignet med dagens krav. Omfanget av kravene i rapporteringsstandarden gjør også at de som allerede rapporterer på bærekraft vil merke et taktskifte i hva som kreves av organisasjonen.  

Den doble vesentlighetsanalysen i ESRS hjelper virksomheten med å vurdere følgende: 

  • hvordan bedriften påvirker bærekraft i samfunnet rundt seg, og om dette er en positiv eller negativ påvirkning  
  • hvordan den generelle omstillingen til et bærekraftig samfunn påvirker bedriften, om dette gir bedriften nye muligheter og risikofaktorer, og om disse påvirker selskapets økonomi  

 

Gjør bærekraft konkret for din virksomhet

- Gjennom analysen skal virksomheten vurdere hva som er vesentlig påvirkning, og hva som kanskje er mindre relevant. Analysen gir med andre ord dypgående innsikt i hva det store begrepet bærekraft betyr helt konkret og spesifikt for egen virksomhet, sier Per Kristian Høybråten, tjenesteansvarlig for vesentlighetsanalyse i BDO.   

Vesentlighetsanalysen BDO utfører bygger på stegene mange kjenner fra det anerkjente rapporteringsrammeverket Global Reporting Initiative (GRI). Dette rammeverket dekker kravet om å rapportere hvordan bedriften påvirker bærekraft i samfunnet rundt seg. For å vurdere hvordan bedriften blir påvirket av samfunnets omstilling, utvides analysen med en vurdering av finansiell vesentlighet.  

- Stegene i GRI er velutprøvd og pedagogisk utformet. Vår erfaring er at disse tilrettelegger for en god prosess som gjør et komplekst tema forståelig og danner et solid første steg i retning av din første bærekraftsrapport i henhold til den nye standarden, avslutter Høybråten.  

Du finner mer informasjon om dobbel vesentlighetsanalyse her.

 

Les også artikkelen om de nye rapporteringskaravene fra EU for ytterligere informasjon: Nytt lovforslag om bærekraftsrapportering – hva betyr det for din virksomhet?