Vesentlighetsanalyse

En vesentlighetsanalyse hjelper deg med å identifisere og prioritere de riktige og viktige områdene av bærekraft i din virksomhet. Vesentlighetsanalysen er særlig viktig å gjennomføre om dere skal rapportere på bærekraft da dette er ett av rapporteringskravene i CSRD, men analysen er også nyttig som del av det strategiske arbeidet når dere skal iverksette effektive bærekraftstiltak. 


Hva er vesentlighetsanalyse?

En vesentlighetsanalyse hjelper virksomheter med å kartlegge og prioritere hvilke vesentlige tema de bør jobbe med og rapportere på innen bærekraft; klima og miljø, sosiale forhold og økonomi/virksomhetsstyring. Den er et viktig verktøy for å sikre at dere jobber med de riktige og mest vesentlige områdene innen bærekraft, som har betydning for virksomheten og deres interessenter.

EUs nye rapporteringsstandarder for bærekraft, European Sustainability Reporting Standards (ESRS), stiller krav til at virksomheter skal utføre en dobbel vesentlighetsanalyse. Disse standardene vil gjelde i Norge. Dobbel vesentlighetsanalyse innebærer at dere må vurdere: 

 • Hvilke påvirkninger og avtrykk virksomheten har eller kan ha på omverdenen – på klima, miljø, samfunn og mennesker
 • Hvordan omverdenen – blant annet klimaendringer, endringer i økosystem, økte reguleringer og endring i tilgang på ulike råvarer og ressurser – påvirker og kan påvirke virksomheten finansielt Når bør dere gjøre en dobbel vesentlighetsanalyse?

 • Om virksomheten din er pålagt bærekraftsrapportering etter CSRD, er det et pålagt krav å gjøre en dobbel vesentlighetsanalyse. Sjekk om virksomheten din treffes av CSRD ved hjelp av bærekraftskompasset.
 • Om dere er i startfasen av bærekraftsarbeidet og lurer på hvilke fokusområder som skal prioriteres, vil en vesentlighetsanalyse bidra til å identifisere de riktige og viktige områdene. Dette vil også gjelde om dere har et behov for å oppdatere eksisterende strategier og handlingsplaner. 
 • Om dere ønsker å øke tilliten blant virksomhetens interne og eksterne interessenter knyttet til bærekraft, kan en vesentlighetsanalyse gjøre det enklere å synliggjøre selskapets påvirkning på klima, miljø og samfunn, og hvordan klima, miljø og samfunn kan påvirke selskapet. Økt åpenhet bygger tillit. 
 • Om dere har et behov for å styrke eierskap og forankring av bærekraft i styret og ledelsen, kan en dobbel vesentlighetsanalyse bidra til å synliggjøre hvilke bærekraftsrelaterte risikoer og muligheter virksomheten står overfor. Dette knyttes særlig til økonomiske konsekvenser, som økte kostnader, påvirkning på fremtidig kontantstrøm, endring i markedsposisjon og omdømme. 

 

Hvordan kommer du i gang med vesentlighetsanalysen? 

BDO har eksperter på analyse og kartlegging av bærekraftsrelaterte tema og eksperter på din bransje for gjeldende og kommende krav til bærekraftsrapportering. Vi kan bistå og støtte din virksomhet med å:

 • Kartlegge virksomhetens bærekraftskontekst gjennom å identifisere relevante prosesser, markeder, verdikjeden, og hvem som er de viktige interessentene
 • Identifisere virksomhetens påvirkninger og avtrykk på klima, miljø, samfunn og mennesker
 • Vurdere alvorlighetsgraden og omfanget av identifiserte påvirkninger og avtrykk
 • Identifisere risikoer og muligheter som kan påvirker virksomhetens verdiskaping fremover
 • Vurdere økonomiske konsevenser av identifiserte risikoer og muligheter 
 • Prioritere vesentlige tema for videre fokus i bærekraftstrategi, -arbeid og -rapportering 
 • Utarbeide en visuell fremstilling av vesentlighetsanalysen som møter informasjonsbehov og -krav satt av CSRD

Kontaktpersoner

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.