Transaksjoner

BDO bistår med transaksjoner

Transaksjoner er ofte strategiske og komplekse, og danner gjerne grunnlag for kompliserte spørsmål som kan berøre flere juridiske områder som skatte- og avgiftsrett, selskapsrett, regnskapsrett, immaterialrett, avtalerett, børs- og verdipapirrett. 

Våre kunder er både store og små virksomheter innenfor alle bransjer, verdipapirforetak, investorer og private equity- og venturefond. Vi hjelper alt fra lokale til internasjonale kunder, samt norske selskaper som skal etablere seg utenfor Norge, så vel som internasjonale selskaper som vil inn i det norske markedet. 

Vi bistår våre kunder med blant annet: 

  • Kjøp og salg av virksomheter og selskaper, herunder utarbeidelse eller gjennomgang av kjøps- og salgsavtaler og aksjonæravtaler 
  • Skatte- og avgiftsmessig due diligence på kjøper- og selgersiden 
  • Juridisk due diligence
  • Valg av transaksjonsstruktur og skattemessig optimal selskapsstruktur 
  • Skattemessige konsekvenser av kapital- og finansieringsstruktur, herunder håndtering av transaksjonskostnader 
  • Håndtering av oppgjør 
  • Avtaleverk – utkast til aksjekjøpsavtaler tilpasset bransje og objekt 
  • Aksjonæravtaler – utarbeidelse og tilpassede aksjonæravtaler 
  • Incentivordninger og eventuelle arbeidsrettslige problemstillinger 
  • Bistand og rådgivning i kontakt med offentlige myndigheter 

Les mer om transaksjonsrådgivning her.

Kontaktpersoner:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.