Bokføring og SAF-T

BDO bistår med bokføring og SAF-T

MVA-rapportering

I BDO Advokater bistår vi en rekke virksomheter med registrering i Enhetsregisteret og MVA-registeret. Vi bistår med løpende MVA-rapportering, inkludert avstemming og kontroll av fakturaer på stikkprøvebasis. De fleste selskaper har ordinære 2 månedlige meldinger for alminnelig næring.  

Vi bistår også med rapportering av MVA på E-handel (VOEC-rapportering). Dette gjelder utenlandske leverandører av elektroniske tjenester og/eller varer med lav verdi (under 3000 kroner) til norske forbrukere.  Fra 01.01.2023 ble VOEC-ordningen utvidet fra bare å gjelde varer med lav verdi og elektroniske tjenester, til også å gjelde alle tjenester som kan leveres over avstand (fjernleverbare tjenester), for eksempel rådgivningstjenester. Vi bistår her med forenklet registrering og rapportering av MVA for disse fjernleverbare tjenestene til norske forbrukere. 

Fra 1. januar 2020 ble det obligatorisk for alle bokføringspliktige å oversende regnskapsdata til skattemyndighetene på standard XML-format, SAF-T (Standard Audit File – Tax). I samarbeid med våre kolleger i Consulting i BDO AS bistår vi med validering og kvalitetssikring av SAF-T filer i xml-format. 

MVA-melding 

Fra 1.januar 2022 ble det innført ny MVA-melding basert på SAF-T koder. Dersom din virksomhet velger å levere MVA-meldingen direkte fra eget fagsystem må det kartlegges om det er behov for endringer i det tekniske grensesnittet. En forutsetning for denne leveringsmetoden er at MVA-kodene fra regnskapssystemet er klassifisert mot MVA-kodene i SAF-T regnskap. Innsending av ny digital MVA-melding fra regnskapssystemet skjer med en API-løsning, og rapporteringen skjer direkte fra regnskapssystemet til en integrert ID-porten- og Altinn-løsning.  

Direkte overføring fra regnskapssystemet minimerer risikoen for feil inntasting og skal være tidsbesparende, men det begrenser også muligheten til å gjøre manuelle korreksjoner og konsolideringer før innsending. Dessuten stiller det høyere krav til kvaliteten på regnskapsdataene.  

Det vil fortsatt være mulig å levere MVA-melding manuelt via en portalløsning. Dette vil bl.a. være aktuelt for 

  • Fellesregistrerte selskaper (summering og konsolidering før innsending), 
  • Bokføringspliktige som bruker eldre ERP systemer som ikke har integrasjon mot ny Altinn-løsning
  • Enkelte utenlandske selskaper. 

BDO Advokater bistår med tilordning og validering av avgiftskoder fra ERP-systemet til SAF-T kodene, og kvalitetskontroll av grunnlaget for MVA-meldingen/SAF-T filen.  

Dispensasjonssøknader 

I BDO Advokater bistår vi med dispensasjonssøknader. Dette gjelder f.eks. 

  • Unntak for kassaapparat, 
  • Fritak fra krav i bokføringsforskriften for innhold i salgsdokument i spesifikke tilfeller, 
  • Dispensasjonssøknad/melding til Skatteetaten for oppbevaring av regnskapsdokumentasjon utenfor Norge.  

Kontaktpersoner:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.