Merverdiavgift

Oversikt over reglene for merverdiavgift

Merverdiavgiftsreglene treffer de aller fleste næringsdrivende. Reglene blir stadig mer komplekse og det å trå feil kan få store økonomiske konsekvenser. I BDO har vi rådgivere med lang erfaring med å bistå våre kunder med gode råd på avgiftsområdet. Spørsmålene vi får kommer både i forhold til den daglige driften, men også i forbindelse med omorganiseringer eller ved kjøp og salg av eiendom og virksomheter. 

I BDO har vi eksperter med stor bransjekunnskap som bistår virksomheter i bransjer som for eksempel fast eiendom, bygg og anlegg, tjenesteytende næringer, bil og handel. Vi bistår også når det er nødvendig å gå i dialog med skatteetaten, f. eks ved bokettersyn, når det er behov for en bindende forhåndsuttalelse eller ved klage på vedtak. Vi har også erfaring med å føre saker om merverdiavgift for retten.   

Vi kan bistå med vurderinger av om det foreligger avgiftsplikt og registreringsplikt i Merverdiavgiftsregisteret og om det er særskilte unntak eller fritak fra avgiftsplikt som kan komme til anvendelse.  Vi ser særskilt på om det foreligger fradragsrett for mva. 

Som rådgivere vurderer vi optimal organisering av virksomheten fra et avgiftsmessig ståsted. Vårt fokus er å unngå at merverdiavgiften blir en unødvendig kostnad, og vi bestreber oss på å gi tydelige og praktiske råd.  

I BDO Advokater har vi avgiftsrådgivning som en del av vår kjernekompetanse og våre rådgivere dekker hele avgiftsfeltet. Vi er alltid helt oppdatert på de nyeste endringer og praksis. Våre jurister har alle lang erfaring både fra advokatbransjen og fra skattemyndighetene. 

Vi bistår med: 

  • Mva. rapportering
  • Bokføring og SAF-T
  • Dispensasjonssøknader
  • Mva-rådgivning 

Tvister med Skatteetaten

Når det ikke oppnås enighet med Skatteetaten i hvordan merverdiavgiftsreglene er å forstå har vi erfarne advokater som har prosedert en rekke saker for domstolene. Ved en eventuell uenighet med Skatteetaten er det viktig å håndtere dette på riktig måte. De fleste saker blir løst før de kommer til domstolene ved at saken bortfaller eller blir mer håndterbar. 

Har du fått en kontroll fra Skatteetaten råder vi deg til å søke bistand så snart som mulig.   

Kontaktpersoner:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.