Corporate Tax Compliance

BDO bistår med Corporate Tax Compliance

Vi møter stadig økte krav og stadige endringer rundt rapportering av skatt. Det er en utfordring å ha god oversikt over kravene fra skattemyndighetene i de ulike land. 

I BDO Advokater har vi en dedikert gruppe rådgivere med særlig ekspertise og spesialisering innen rapportering av skatt for ulike selskapsformer. Vi er her for å veilede kunden gjennom ulike utfordringer som innovasjon,ny  teknologi og sammensatte tjenester. Vårt fokus er å sikre høy kvalitet og korrekt behandling ved ulike faser av selskapers skatterapportering.  

Vi har et tett og løpende samarbeid med erfarne rådgivere i Revisjon (Audit) og Business Services, som gjør at vi kan sette riktig spesialist tilpasset den oppgave som skal løses.  Vi kan altså tilby direkte tilgang til et bredt og dedikert fagmiljø innenfor Corporate Tax Compliance. 

Vi kan blant annet bistå med: 

  • Utarbeidelse av skattepapirer (spørsmål om tekniske forhold ved skjema o.l., og utarbeidelse og/eller gjennomgang av skattepapirer) 
  • Skatteberegninger (ulike former for løpende skatterapportering hos selskaper og konsern, grunnlag til skattenote i regnskap) 
  • Annen teknisk skatterådgivning (beregninger, analyser og simuleringer av f.eks. leasing, rentebegrensning, tilvirkningskontrakter, goodwill, implementering av fusjon/fisjon) 
  • Bistand og rådgivning ved bokettersyn 
  • Klage på skattefastsettingen og annen korrespondanse med skattemyndighetene 
  • Bistand til utfylling av aksjonærregisteroppgaver

Kontaktpersoner:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.