Internasjonal skatterådgivning

BDO bistår med internasjonal skatterådgivning

Mange norske bedrifter driver handel og virksomhet på tvers av landegrenser, og kunnskap om skattereglene i de ulike land er en viktig forutsetning for riktig rapportering og skattebelastning. Ved internasjonal virksomhet blir aktørene påvirket av endringer i både nasjonale og internasjonale rammevilkår. Da er det avgjørende å forstå hvordan dette påvirker forretningsdrift og transaksjoner mellom land og selskaper.

BDO Advokater har advokater og rådgivere som har lang erfaring med å bistå selskaper med å vurdere skattemessig konsekvenser ved grenseoverskridende transaksjoner. For å sikre kunnskap om gjeldende regelverk internasjonalt, samarbeider vi med kolleger i mer enn 160 land på verdensbasis. BDO har god oversikt og kunnskap om lover og regler i det enkelte land, og har gjennom vårt internasjonale nettverk god kontakt med lokale skattemyndigheter. 

Vi bistår blant annet med:  

  • Identifisering av optimale finansieringsløsninger med tanke på skatt 
  • Vurdering av skatteplikt i Norge og i utlandet, herunder filialbeskatning 
  • Rådgivning om skattemessige problemstillinger i grenseoverskridende virksomhet, herunder skattemessig strukturering av transaksjoner
  • Omstruktureringer, fusjon, fisjon, oppkjøp og «joint ventures» på tvers av landegrenser 
  • Tilpasninger til EU-regler i stadig endring 
  • Tolkning av skatteavtaler 
  • Bistand med kildeskatt og kredittfradrag 
  • Bistand ved dobbeltbeskatning 
  • Bistand ifm. fritaksmetoden, herunder lavskattelandvurderinger  

Kontaktpersoner:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.