Skatterådgivning for bedrifter og eiere

BDO bistår med skatterådgivning for bedrifter og eiere

Eiere og ledelse må forholde seg til et omfattende regelverk og stadig endringer i skattereglene. Reglene er kompliserte og er tett knyttet til selskaps- og regnskapslovgivning. Det å ha god kunnskap og oversikt over gjeldende skatteregler er avgjørende for å kunne overholde og tilpasse seg de krav og vilkår som stilles. Dette treffer både det enkelte selskap, i konsern og forholdet mellom selskapet og dets eiere.   

BDO Advokater har lang erfaring med å bistå våre klienter med rådgivning på disse rettsområdene.

Vi bistår blant annet med: 

 • Spørsmål knyttet til skattemessig behandling av inntekter og kostnader 
 • Konsernbeskatning – tilordning, konsernbidrag og konserninterne overføringer 
 • Incentivordninger – vurdering av hvordan eiere eller nøkkelansatte kan ta del i en oppkjøpt virksomhet  
 • Valuta, verdipapirer og finansielle transaksjoner 
 • Skattfrie institusjoner og stiftelser 
 • SkatteFUNN og forskning og utvikling 
 • Fritaksmetoden 
 • Formuesskatt og formuesfastsettelse  
 • Eiendomsskatt 
 • Etablering av virksomheter, herunder valg av selskapsform og selskapsstruktur 
 • Skattemessig rådgivning ved omorganisering av virksomheter og generasjonsskifter, herunder egenkapitaltransaksjoner (kapitalendringer, utdelinger, fusjoner og fisjoner) 
 • Transaksjoner og strukturering, herunder skattemessig due diligence - les mer her. 
 • Avvikling av virksomheter 
 • Bistand og råd i forbindelse med skattemelding  
 • Bistand og rådgivning ved bokettersyn  
 • Klage på skattefastsettingen og annen korrespondanse med skattemyndighetene 

Kontaktpersoner:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.