• Rabattsjekk

Rabattsjekk

 

1. januar 2019 ble det innført nye regler knyttet til skattemessig behandling av rabatter ansatte mottar fra arbeidsgiver og andre tredjeparter. Arbeidsgivers rapporteringsansvar er som følge av de nye reglene utvidet til også å gjelde fordeler mottatt fra tredjeparter.

Arbeidsgiver har nå ansvaret for innberetning, forskuddstrekk, betaling av AGA, mv. av alle skattepliktige fordeler den ansatte mottar som følge av arbeidsforholdet. 

BDO Advokater har utviklet en rabattsjekk for å gjøre det enklere for deg som arbeidsgiver å etterleve regelverket. 

Rabattsjekken hjelper deg med å kartlegge hvilke vurderinger og tiltak som må gjennomføres. Svarene blir strukturert i form av en rapport. Her gis det generell informasjon og anbefalinger basert på dine svar. BDO Advokater AS kan bistå med en gjennomgang av rapporten og gi konkrete råd til hvordan virksomheten kan etablere gode interne rutiner og retningslinjer.

Rabattsjekken er avgrenset til å omfatte arbeidsgivers ansvar for håndtering og rapportering av ansattes rabatter. 

Ta rabattsjekken her!