1:
  • Transaksjoner

Transaksjoner

Vi bistår kjøpere, selgere, fusjonsparter, verdipapirforetak og utstedere med kjøp og salg av virksomhet og fusjoner/fisjoner, enten i Norge eller på tvers av landegrenser.

Transaksjoner danner ofte grunnlag for kompliserte spørsmål som kan berøre flere juridiske områder: Skatte- og avgiftsrett, selskapsrett, regnskapsrett, immaterialrett, avtalerett, børs- og verdipapirrett.

Vi bistår våre kunder med:

  • Skatte- og avgiftsmessig due diligence-gjennomgang på kjøper- og selgersiden
  • Juridisk due diligence-gjennomgang
  • Utarbeidelse eller gjennomgang av kjøps- og salgsavtaler og aksjonæravtaler
  • Valg av transaksjonsstruktur og skattemessig optimal selskapsstruktur
  • Skattemessige konsekvenser av kapital- og finansieringsstruktur
  • Håndtering av oppgjør
  • Incentivordninger og eventuelle arbeidsrettslige problemstillinger
  • Bistand og rådgivning i kontakt med offentlige myndigheter

 

Kontakt oss her

Har du spørsmål eller vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe din virksomhet? Fyll ut kontaktskjemaet nedenfor og du vil høre fra oss innen kort tid.

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code