1:
  • Sikkert arbeidsmiljø

Forbedring av helse og sikkerhet på arbeidsplassen

For de fleste virksomheter er de ansatte den viktigste ressursen. Som bedriftsleder møter du krav til, og et ansvar for, å sikre at helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt på arbeidsplassen. Vi i BDO mener at dette ansvaret kan best ivaretas med systematisk arbeid, gjerne gjennom ISO-standardene.

 

Hva er ISO45001?​

ISO45001 er en ISO-standard for arbeidsmiljø og et rammeverk for kontroll og forbedring innen helse og sikkerhet relatert til arbeidsmiljø. ISO-standardene er internasjonalt anerkjente. ISO45001 gir dere et verktøy for å sikre et trygt og godt arbeidsmiljø, kontinuerlig forbedring og for å forebygge og redusere sykdom og skade.​

 

Systematisk arbeid med HMS og arbeidsmiljø​

BDOs rådgivere bistår deg med å etterleve gjeldende lover, forskrifter og rutiner til enhver tid, samt å møte forventninger fra eiere, ledelse og kunder. Vi ønsker å bidra til at dere skaper et godt arbeidsmiljø og reduserer sykefravær. ​

 

Slik kan vi hjelpe deg:​

  • Foredrag, workshop og seminar om ISO45001 og etterfølgelse av standarden ​
  • Analyse av foreliggende helse- og sikkerhetsrisiko knyttet til virksomhetens aktiviteter og tjenester​
  • GAP-analyse/statuskartlegging opp mot kravene i sertifiseringen​
  • Prosjektledelse og rådgivning for å imøtekomme standardens krav ​
  • Kvalitetssikring av dokumentasjon opp mot fastsatte krav​
  • Støtte og veiledning frem til ISO45001-sertifisering ​
  • Internrevisjon av etablerte rutiner  

 

Ta kontakt

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code