Aktivitets- og redegjørelsesplikten

Alle arbeidsgivere har en plikt til å jobbe aktivt for å fremme likestilling og ikke-diskriminering på arbeidsplassen. Fra 2020 har alle offentlige og private virksomheter som sysselsetter mer enn 50 ansatte måtte redegjøre for selskapets arbeid med mangfold og likestilling i årsberetningen/årsrapport eller i annet offentlig tilgjengelig dokument. Virksomheter med færre enn 50 ansatte skal også dokumentere arbeidet. 

Utover at det er et lovkrav, er arbeidet med aktivitets- og redegjørelsen et godt verktøy for å jobbe med den sosiale dimensjonen i bærekraft. Forskning har også vist positive sammenhenger mellom mangfold i virksomheter og økt medarbeidertilfredshet, bedre kundeforståelse, bedre beslutningstagning, økt lønnsomhet og tiltrekning av de største talentene. Det fordrer imidlertid at ledelsen tilrettelegger og bruker ulikhetene.

 

Systematisk arbeid med likestilling og ikke-diskriminering

BDOs rådgivere har erfaring med prosjektledelse og rapportering innen aktivitets- og redegjørelsesplikten.

 

Slik kan vi hjelpe deg:

  • Informasjonsmøte om lovkravet, inkludert demonstrasjon og oversendelse av verktøypakke som er tilstrekkelig for etterlevelse av kravet
  • Workshop for å gjennomføre risikokartlegging
  • Workshop for å gjennomføre lønnskartlegging
  • GAP-analyse/statuskartlegging av hva virksomheten har på plass og hva som må utarbeides for å etterleve kravet
  • Prosjektledelse/rådgivning for å imøtekomme standardens krav
  • Kvalitetssikring av likestillingsredegjørelser opp mot fastsatte krav

 Kontaktpersoner

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.