1:
  • Bevisstgjøring

De mest bærekraftige løsningene blir utviklet i fellesskap

Bevisstgjøring handler å øke bevisstheten og kompetansen om bærekraft og involvere de ansatte i den strategiske prosessen. BDO har god erfaring med at strategiprosessen inkluderer felles bevisstgjøring og forankring av hva begrepet bærekraft betyr og hva det innebærer for bransjen og din virksomhet i praksis. Desto flere som deltar i en prosess, desto større er sannsynligheten for at vi får et helhetlig bilde av situasjonen og finner de gode løsningene. I tillegg skaper bred involvering en opplevelse av eierskap i organisasjonen, noe som igjen bidrar til at løsningene og tiltakene blir bedre tatt imot når de skal realiseres. 

I tillegg til kunnskap om, og felles forståelse for, hva bærekraftsmålene er og hva de betyr i egen organisasjon, anbefaler vi at ledelsen og de ansatte reflekterer rundt hvordan deres virksomhet kan bidra til FNs bærekraftsmål, samtidig som man jobber mot andre sentrale målsettinger. ​

 

Tydeliggjør din strategiske bærekraftsprofil​

Sammen med arbeidet fra kartleggingsfasen, er målet med bevisstgjøringsarbeidet å utvikle virksomhetens bærekraftsprofil. Det vil si å prioritere hvilke bærekraftsmål som er mest relevante, og tydeliggjøre vesentlige og relevante bærekraftsområder for det videre strategiarbeidet. ​

 

Involver de ansatte i bærekraftsarbeidet​

BDOs eksperter hjelper deg med å planlegge og gjennomføre bevisstgjøring etter behov. Vi tilrettelegger for at dere involverer og engasjerer ansatte i prosessen.

 

Slik kan vi hjelpe deg:

 

Ta kontakt

Har du noen spørsmål eller ønsker mer informasjon om hvordan du kan arbeide med bærekraftig utvikling? Fyll ut kontaktskjemaet nedenfor, så vil en av våre rådgivere ta kontakt med deg.

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code