1:
  • Personvern

Personvern

EUs personvernforordning (GDPR) stiller strenge krav til virksomheters behandling av personopplysninger. Brudd på reglene kan føre til omdømmetap, anmeldelse, erstatningsansvar, samt overtredelsesgebyr fra Datatilsynet. 

BDOs personvernteam har bred erfaring med å bistå både private og offentlige virksomheter med personvernrettslige spørsmål. Personvernteamet består av jurister som arbeider med personvern til daglig. ​ 

Vi leverer et bredt spekter av tjenester på personvernområdet og hjelper virksomheter på alle stadier av arbeidet med etterlevelse av personvernregelverket. Vi tilpasser vårt arbeid og løsninger etter virksomhetens størrelse, bransje og den enkelte virksomhets egenart og behov. ​ 

 

BDOs personverntjenester omfatter blant annet: 

  • Personvernrutiner og styringssystem 
  • Risiko- og personvernkonsekvensvurderinger (DPIA) 
  • Etterlevelseskontroller og revisjoner 
  • Databehandleravtaler 
  • Overføring av personopplysninger til tredjeland 
  • Opplæring og workshops 

 

Ta kontakt

Har du spørsmål eller vil du vite mer? Ta kontakt med en av oss eller fyll ut kontaktskjemaet nedenfor, og vil vi svare deg så fort vi kan. 

 

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code