1:
  • Etterlevelseskontroll
    og revisjoner

Etterlevelseskontroll og revisjoner

En etterlevelseskontroll, eller en revisjon fra oss, kan hjelpe din virksomhet med å avdekke forbedringsområder i virksomhetens etterlevelse av personvernregelverket, og med å prioritere det fremtidige arbeidet.

Mange virksomheter bruker mye tid på å utarbeide et styringssystem (også kalt internkontroll) for å sikre etterlevelse av personvernregelverket og for å kunne dokumentere sin egen etterlevelse. Denne tiden er imidlertid kun verdifull dersom styringssystemet er egnet til å ivareta alle relevante krav i personvernregelverket og dersom det faktisk etterleves. Vi i BDO har bred erfaring med å gjennomføre etterlevelseskontroller og revisjoner for å hjelpe virksomheter med å undersøke nettopp dette.  

 

Hvorfor bør din virksomhet investere i etterlevelseskontroller og revisjoner? 

En etterlevelsekontroll eller en revisjon gjennomført av en ekstern part som BDO er nyttig for å avdekke forbedringsområder ved virksomhetens etterlevelse av personvernregelverket som virksomheten kanskje ikke har sett selv. Resultatet av en etterlevelseskontroll, eller en revisjon, er også godt egnet til å prioritere det videre arbeidet på personvernområdet slik at virksomheten kan bruke tiden og ressursene sine på en effektiv måte. Videre kan resultatet av en etterlevelseskontroll, eller revisjon fra en ekstern part, være et viktig hjelpemiddel for å løfte viktige problemstillinger og risikoer til ledelsen. 

 

Hva kan BDO hjelpe deg med? 

Personvernregelverket er risikobasert, og det er derfor viktig at en etterlevelseskontroll, eller en revisjon, også tar hensyn til den risikoen som virksomheten står ovenfor. BDO har bred erfaring med å bistå både store og små virksomheter i en rekke ulike sektorer på personvernområdet, og er derfor godt egnet til å gjennomføre en etterlevelseskontroll eller revisjon som er tilpasset akkurat din virksomhet. 

 

Vi kan bistå deg med å:  

  • Gjennomgå din virksomhets styringssystem for å sikre at alle relevante krav i personvernregelverket er ivaretatt 
  • Undersøke din virksomhets praktiske etterlevelse av virksomhetens styringssystem 
  • Avdekke forbedringsområder og hjelpe din virksomhet med å prioritere det fremtidige arbeidet på personvernområdet  

 

Kontakt oss 

Har du spørsmål eller vil du vite mer om etterlevelseskontroller og revisjoner? Vi vil gjerne høre fra deg! Ta kontakt med en av oss eller fyll ut kontaktskjemaet nedenfor, og vi vil svare deg så fort vi kan.

 

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code