• Sikkerhetsstyring

    Helhetlig rådgivning innen IT- og informasjonssikkerhet

Håndter din cyberrisiko med sikkerhetsstyring

Med sikkerhetsstyring fra våre sikkerhetsrådgivere får din virksomhet:

  • Avdekket organisatoriske sårbarheter og avvik i sikkerhetsdokumentasjon og -prosedyrer 
  • Integrert et styringssystem for kontinuerlig sikkerhetsarbeid i den øvrige virksomhetsstyringen 
  • Kontroll på menneskelig og teknisk sikkerhetsrisiko og tilhørende tiltak
  • Forbedret evne til både å identifisere og håndtere dataangrep og andre sikkerhetshendelser

 

Hva er sikkerhetsstyring?

Sikkerhetsstyring omfatter alle aktiviteter med betydning for forebyggende sikkerhetsarbeid. Et styringssystem for informasjonssikkerhet er en kontinuerlig, systematisk prosess som skal sikre at virksomhetens verdier er tilfredsstillende beskyttet. Rapportering om cybersikkerhetsrisiko gir ledelsen nødvendig risikoforståelse og beslutningsgrunnlag for implementering av tiltak og allokering av ressurser. Sikkerhetsstyring er for mange også en forutsetning for etterlevelse av lovverk.

Vi mener at sikkerhetsstyringen bør være en integrert del av virksomhetsstyringen i alle virksomheter. Våre tjenester og konsulenter søker derfor alltid å tilrettelegge for at informasjons- og IT-sikkerhetsarbeidet ses i sammenheng med virksomhetens øvrige strategiske prosesser, f.eks. kvalitetssystem, risikostyringssystem, innkjøpssystem og HMS-system. 

Sikkerhetsstyring kan bestå av ett eller flere av følgende elementer:

  • Bistand til implementering av styringssystem for informasjonssikkerhet (policy, rutiner, organisering, prosesser, etc.)
  • Risikovurderinger, sikkerhetsrevisjoner og modenhetsanalyser iht. «beste praksis» og anerkjente lover og standarder 
  • Bistand til utforming og oppfølging av sikkerhetskrav ifm. anskaffelser eller eksisterende leverandører

 

Ta kontakt

Ta kontakt for å få mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe din virksomhet med å strukturere sikkerhetsarbeidet. Fyll ut skjemaet under og en av våre rådgivere vil ta kontakt med deg snart.

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code