Cybersecurity

En helhetlig tilnærming til IT-sikkerhet

Vi beskytter din virksomhet mot dagens digitale trusler

BDO er en av Norges ledende leverandører av IT-sikkerhetstjenester. I tillegg til vår egen tjenesteportefølje, samarbeider vi med Defendable AS på leveranser knyttet til  IKT-sikkerhet og kan bistå våre kunder innenfor alle områder knyttet til cybersikkerhet. 

Vårt team har lang operativ og strategisk erfaring med å oppdage og håndtere IT-sikkerhetshendelser for et bredt spekter av kunder og partnere. Målet vårt er å sikre våre kunders verdier, omdømme og operasjonelle evne.

Vi tilbyr en helhetlig tilnærming til cybersikkerhet, hvor vi ser sammenhengene mellom menneskelige, teknologiske og organisatoriske forhold som påvirker sikkerheten. Med avansert teknologi, et unikt tverrfaglig sikkerhetsmiljø, og i samarbeid med Defendable AS, kan BDO hjelpe din virksomhet med IT-sikkerhetsarbeidet. Vi har skalerbare løsninger som kan tilpasses alt fra små selskap til store internasjonale konsern. 

Godkjent av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og fast plass i Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC)

Vår samarbeidspartner, Defendable AS, var det første private selskapet som tilfredsstilte kravene iht. Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) sin kvalitetsordning for hendelseshåndtering.

I november 2019 fikk Defendable AS også fast plass i det nasjonale cybersikkerhetssenteret (NCSC) på Langkaia, der det er etablert samarbeid med norske myndigheter og en rekke offentlige og private aktører ifm. varsling og håndtering av cyberhendelser.

Sertifiseringer og utmerkelser

BDO AS og Defendable AS har følgende sertifiseringer og utmerkelser:

2016 - Godkjent av Carnegie Mellon University for bruken av varemerket CERT (Computer Emergency Response Team)

2016 - vinner av OSPA-prisen i kategorien Beste sikkerhetsrådgiver i Norge

2018 - CREST-akkreditert for sikkerhetstesting

2019 - finalist til OSPA-prisen i kategorien Beste sikkerhetsrådgiver i Norge

Videre har våre ansatte en rekke personlige sertifiseringer.

Cybersecurity-sertifiseringer


Kvinne ser på skjerm

Dagens trusselbilde

Globalisering og digitalisering gir virksomheter store muligheter for effektivisering og kostnadsreduksjon. Samtidig forverrer digitaliseringen risikobildet. En smart tilnærming til cybersikkerhet forutsetter et sikkerhetsnivå som er tilpasset virksomhetens behov og risikoprofil.
Les merchevron_right
Skjerm med tall og bokstaver

Managed Detection and Response (MDR)

Vi overvåker din IT-infrastruktur 24/7 for å avdekke og håndtere cybertrusler og hendelser før det er for sent
Les merchevron_right
Kvinne snakker

Sikkerhetstesting

Vi identifiserer din virksomhets tekniske, organisatoriske og menneskelige sårbarheter, og anbefaler tiltak for å redusere disse
Les merchevron_right
Mann som jobber med data

Sikkerhetsstyring

Vi strukturerer og dokumenterer din virksomhets arbeid med IT-sikkerhet
Les merchevron_right
Tre personer i dialog

Sikkerhetskurs og kampanjer

Vi tilbyr kurs, bevisstgjøringskampanjer og foredrag som bevisstgjør dine ansatte om risiko knyttet til informasjonssikkerhet og nettfiskeangrep
Les merchevron_right

Kontaktpersoner:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.