• Personvern

Personvern

Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. De fleste virksomheter behandler personopplysninger i større eller mindre grad og er derfor underlagt personopplysningsloven.

25. mai 2018 får Norge nytt personvernregelverk, da personvernforordningen fra EU trer i kraft. Forordningen vil stille nye og strengere krav til virksomheter. 

Brudd på personvernreglene kan føre til omdømmetap, anmeldelse, erstatningsansvar, samt overtredelsesgebyr fra Datatilsynet.

De siste årene har Datatilsynet ilagt rekordstore overtredelsesgebyr. I den nye personvernforordningen fra EU heves overtredelsesgebyrene til 20 millioner Euro eller 4 % av selskapets globale omsetning, avhengig av hvilket beløp som er størst.

BDO har omfattende erfaring med å bistå virksomheter med å etterleve personvernregelverket. 

Vi kan hjelpe dere med:

  • Forberedelse til implementering av personvernforordningen fra EU (GDPR)
  • Vurdering av om virksomheten arbeider i tråd med beste praksis
  • Utarbeidelse og implementering av nødvendige rutiner
  • Sikre tilfredsstillende informasjonssikkerhet
  • Funksjon som virksomhetens personvernombud/faglig støttespiller
  • Utarbeidelse av personvernerklæringer
  • Utarbeidelse av databehandleravtaler
  • Opplæring, kurs, foredrag