• Prosjektregnskap

Prosjektregnskap

For prosjekter på mer enn kr 300.000 er det lovpålagt å føre et eget prosjektregnskap. Utover det lovmessige kan prosjektregnskapet i seg selv fungere som et økonomistyringsverktøy. BDO har inngående kompetanse om denne typen regnskap, og kan styrke prosjektet ytterligere ved å bidra i den foregående budsjettprosessen.

Presis budsjettering styrker et prosjektregnskap

Et grundig arbeid med budsjettet er det beste forarbeidet til prosjektregnskapet. Med bred bransjeinnsikt kan BDO delta i budsjettprosessen før prosjektstart for å vurdere når inntektene og kostnadene kommer i henhold til fremdriften. Vi kan også bidra i løpet av prosjektets gang for å sikre oppdaterte inntektsvurderinger.

Sørg for likviditet gjennom hele prosjektet

Den største utfordringen i gjennomføringen av større prosjekter er ofte å klare seg likviditetsmessig i løpet av hele prosjektperioden. Ved å bidra under planleggingen kan BDO gjøre en vurdering av om du har kapitalisert opp nok tilstrekkelige midler til å klare deg fra oppstart til fullføring av prosjektet.

Loading...