• Prosjektregnskap

Prosjektregnskap

 

For prosjekter på mer enn kr 300.000 er det lovpålagt å føre et eget prosjektregnskap. Utover det lovmessige kan prosjektregnskapet i seg selv fungere som et økonomistyringsverktøy. BDO har inngående kompetanse om denne typen regnskap, og kan styrke prosjektet ytterligere ved å bidra i den foregående budsjettprosessen.

Presis budsjettering styrker et prosjektregnskap

Et grundig arbeid med budsjettet er det beste forarbeidet til prosjektregnskapet. Med bred bransjeinnsikt kan BDO delta i budsjettprosessen før prosjektstart for å vurdere når inntektene og kostnadene kommer i henhold til fremdriften. Vi kan også bidra i løpet av prosjektets gang for å sikre oppdaterte inntektsvurderinger.

Sørg for likviditet gjennom hele prosjektet

Den største utfordringen i gjennomføringen av større prosjekter er ofte å klare seg likviditetsmessig i løpet av hele prosjektperioden. Ved å bidra under planleggingen kan BDO gjøre en vurdering av om du har kapitalisert opp nok tilstrekkelige midler til å klare deg fra oppstart til fullføring av prosjektet.

Kontakt oss her

Har du et stort prosjekt på gang? Eller har du andre spørsmål knyttet til prosjektregnskap? Våre rådgivere står klare til å svare på det du måtte lure på.

Fyll ut kontaktskjemaet nedenfor, og vi vil komme tilbake til deg så fort vi kan.

Enter security code:
 Security code