Prosjektregnskap

BDO bistår med prosjektregnskap

For prosjekter over kr 300.000 er det lovpålagt å føre et eget prosjektregnskap. Utover det lovmessige kan prosjektregnskapet i seg selv fungere som et økonomistyringsverktøy. BDO har inngående kunnskap om denne typen regnskap, og kan styrke prosjektet ytterligere ved også å bidra inn i budsjettprosessen.

Presis budsjettering styrker et prosjektregnskap

Et grundig arbeid med budsjettet er det beste forarbeidet til prosjektregnskapet. Med bred bransjeinnsikt kan vi delta i budsjettprosessen før prosjektstart for å vurdere når inntektene og kostnadene kommer i henhold til fremdriften. Vi kan også bidra i løpet av prosjektets gang for å sikre oppdaterte inntektsvurderinger.

Sørg for likviditet gjennom hele prosjektet

Den største utfordringen i gjennomføringen av større prosjekter er ofte å klare seg likviditetsmessig i løpet av hele prosjektperioden. Ved å bidra under planleggingen kan BDO gjøre en vurdering av om du har kapitalisert opp tilstrekkelig med midler til å klare deg fra oppstart til fullføring av prosjektet.

Ta kontakt

Har du et stort prosjekt på gang? Eller har du andre spørsmål knyttet til prosjektregnskap? Våre rådgivere står klare til å svare på det du måtte lure på.

Kontaktpersoner:

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.