• Regnskapstjenester

Fordeler med en autorisert regnskapsfører

Med et godt regnskapssystem som er tilpasset din virksomhet, ligger alt til rette for både formelle innrapporteringer og enkel tilgang til relevante data for økonomi- og virksomhetsstyring. BDO har utviklet effektive prosesser for grunnleggende regnskapstjenester, slik at du kan bruke tiden din på verdiskapende arbeid. BDO kan gi deg gode råd i de mer komplekse problemstillingene. Dette gir deg trygghet ved at du alltid kan støtte deg på en autorisert regnskapsfører. 

 

Effektive prosesser for regnskapsføring 

Som regnskapsbyrå ivaretar vi en helt grunnleggende funksjon ved å sikre at selve regnskapsføringen planlegges og gjennomføres best mulig. Dette forhindrer feilaktige vurderinger og manglende presisjon, som i verste fall kan føre til ressurskrevende regnskapsfeil. BDO har utviklet effektive prosesser for den løpende bokføringen. Vi hjelper deg med å velge og skreddersy et regnskapsprogram, slik at du oppnår størst mulig grad av automatisering. 

 

Du kan se Andreas Ystgaard Tjemsland snakke om digitalisering av regnskap, og hvordan ny teknologi kan forbedre og effektivisere regnskapstjenestene i videoen under.

 

Vi sikrer gode rutiner i alle ledd 

Med kanskje Norges fremste fagmiljø på regnskap kan du være trygg på at BDO alltid har fokus på kontinuerlig utvikling av våre tjenester og rutiner. Oppgaver forbundet med regnskap krever stadig fornyelse, noe som kan være krevende å håndtere på egenhånd. Vi sikrer at årsoppgjør og skattemelding utarbeides korrekt og effektivt, og vi har tung faglig kompetanse innen ulike former for rapportering. 

 

En bred faglig tilnærming 

Hos BDO er du sikret en autorisert regnskapsfører. I tillegg til det rent regnskapsfaglige, legger vi stor vekt på å sette sammen kundeteam som kjenner din bransje. Med vår brede tjenestebredde og mer enn 70 kontorer over hele landet, er vi godt kjent med det lokale næringslivet. Vi har fleksibilitet til å ivareta både små og store kunder. 

 

Kontakt oss  

Ønsker du å vite mer om hvordan vi i BDO kan bistå deg med regnskapet? Ta kontakt med oss og vi kan hjelpe deg med å finne en regnskapsløsning tilpasset din bedrift.  

 

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code