• Regnskapstjenester

Trenger du hjelp med regnskapsføringen?

Regnskap er en basisfunksjon i alle virksomheter, og flere sider av arbeidet med det lar seg automatisere. BDO har lagt mye arbeid i å utvikle effektive prosesser for grunnleggende regnskapstjenester, slik at vi kan bruke tiden på å rådgi i de mer komplekse problemstillingene. Dette gir deg trygghet ved at du alltid kan støtte deg på en autorisert regnskapsfører.

 

Effektive prosesser for regnskapsføring

Som regnskapsbyrå ivaretar vi en helt grunnleggende funksjon ved å sikre at selve regnskapsføringen planlegges og gjennomføres optimalt. Dette forhindrer feilaktige vurderinger og manglende presisjon, som i verste fall kunne ha ført til ressurskrevende regnskapsfeil. Her har BDO utviklet effektive prosesser for den løpende bokføringen. Vi hjelper deg med å velge og skreddersy et regnskapsprogram, slik at du oppnår en stor grad av automatisering.

 

Vi sikrer gode rutiner i alle ledd

Med et godt regnskapssystem som er tilpasset virksomheten din, ligger alt til rette for både formelle innrapporteringer og enkel tilgang til relevante data for økonomi- og virksomhetsstyring. Vi sikrer at årsoppgjør og skattemelding utarbeides korrekt og effektivt, og vi har tung faglig kompetanse innen ulike former for rapportering.

 

En bred faglig tilnærming

Hos BDO er du sikret en autorisert regnskapsfører og tilgang til landets kanskje fremste fagmiljø på regnskap. I tillegg til det rent regnskapsfaglige, legger vi stor vekt på å sette sammen kundeteam som kjenner din bransje. Med 70 kontorer over hele landet, er vi også godt kjent med det lokale næringslivet, og vi har fleksibilitet til å ivareta både små og store kunder.

 

Kontakt oss 

Usikker på hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift? Ta kontakt med oss og få svar på det du lurer på om våre regnskapstjenester. Vi ser frem til å høre fra deg!

Enter security code:
 Security code