• IT-risikotjenester

IT-risikotjenester

IT spiller en stadig viktigere rolle for bedrifter. Riktig bruk av teknologi kan hjelpe til med å optimalisere ressurser, redusere kostnader og forbedre samhandling. Vi hjelper alle typer virksomheter med å sørge for at IT-systemene bidrar til økt kvalitet og effektivitet i hverdagen.

Vi vurderer:

  • Hvordan IT understøtter virksomhetens mål og strategier
  • Om IT er underlagt god styring og kontroll
  • Om IT-kostnader står i samsvar med verdi som skapes i virksomheten
  • Datakvalitet, integritet og effektivitet i prosesser og systemer
  • Informasjonssikkerhet og personvern
  • Kvalitetssikring ved implementering av nye IT-løsninger
  • Om dere følger lover og regler knyttet til IT

Våre rådgivere hjelper med å sikre at IT-miljøet i deres virksomhet fungerer som det skal, og sørger for at risiko innenfor IT-området er håndtert på en effektiv og forsvarlig måte. Vi sikrer i tillegg at IT-systemene bidrar til verdiskaping i virksomheten.