• IT-økonomi

IT-økonomi: Effektiv, skalerbar og verdiskapende IT

Ved å optimalisere IT-kostnader vil virksomheten din stå sterkere i en stadig tøffere konkurransesituasjon. Dere vil kunne møte teknologisk utvikling, endring i rammebetingelser og nye behov fra kunder på en bedre måte.

BDO kan hjelpe dere med å styre IT-kostnader. Sammen skreddersyr vi en løsning for å oppnå størst mulig verdiskaping, enten i form av rene besparelser og kostnadskutt, eller gjennom bedret utnyttelse av eksisterende ressurser.

Vi bistår med:

  • IT-anskaffelser og leverandørstyring, kontraktsforhandlinger, prisingsmodeller og konsolidering av leverandører
  • IT-økonomistyring, ressurs- og aktivitetsstyring, benchmarking, analyser og optimalisering av driftskostnader
  • Bedre kontroll på IT-budsjettet
  • Rasjonalisering av systemportefølje
  • IT Shared Services, SLA-avtaler og enhetsbaserte chargebacks
  • IT Asset Management, forbedring av aktiva og kontraktsinformasjon
  • Sluttbrukerenheter, fastsette hvordan mobil, BYOD og Cloud / tynn-klient alternativer i organisasjonen

Våre rådgivere har bred erfaring og kompetanse innen IT-kostnadsoptimalisering fra større og mindre IT-organisasjoner i ulike virksomheter, både innenfor privat og offentlig sektor.