• Kvalitetssikring

Kvalitetssikring ved implementering av nye IT-løsninger

Det kan være stor risiko knyttet til innføring av nye IT-løsninger. Det er alltid en fare for å undervurdere kompleksiteten i IT-prosjekter hvor tid, budsjett og omfang kan gå utover budsjett. I BDO har vi lang erfaring med håndtering av risiko i prosjektgjennomføringen, for å sikre at IT-løsningene implementeres på en forsvarlig måte.

Vi kan hjelpe dere i hele prosjektperioden, eller i bestemte perioder i prosjektet. Flere av våre rådgivere er PRINCE2-sertifiserte prosjektledere.

Vi bistår med:

  • Prosjektplan og prosjektorganisering
  • Statusrapportering
  • Sikre at løsningen tilfredsstiller virksomhetens krav
  • Risikohåndtering i prosjektet
  • Godkjennelse av milepæler
  • Prosjektøkonomi
  • Prosjektressurser
  • Akseptansekriterier og godkjenning før driftssetting
  • Sikre at løsningen bidrar til effektive og gode prosesser etter implementering