• Tredjepartuttalelser

Tredjepartsuttalelser

Virksomheter som leverer tjenester, møter økende krav til innsyn og revisjon av internkontroll knyttet til tjenestene de leverer. Kunder av slike virksomheter etterspør ofte en tredjepartsuttalelse: En uavhengig bekreftelse på kvaliteten av system, rutiner og kontroller hos sine leverandører.

Virksomheter som leverer følgende tjenester trenger ofte en tredjepartsuttalelse:

  • IT-driftsleverandører
  • Utvikling, forvaltning og drift av systemer eller SaaS-tjenester
  • Logistikk-, trading- eller forsikringstjenester
  • Regnskapsrelaterte tjenester, for eksempel fakturering og regnskapsførsel

Våre rådgivere har lang erfaring med tredjepartsuttalelser om internkontroll. I tillegg til kunnskap om de aktuelle standardene (ISAE 3402, SSAE 16, SOC) har vi kunnskap om rammeverk som bør benyttes for å definere gode prosesser, kontrollformål og kontroller hos en organisasjon.