• Personvern og GDPR

Personvern

Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. De fleste virksomheter behandler personopplysninger i større eller mindre grad og er derfor underlagt personopplysningsloven.

Den 20. juli 2018 trådte den nye personopplysningsloven i kraft i Norge, og med dette også EUs personvernforordning (GDPR). Forordningen stiller nye og strengere krav til virksomheter.

Brudd på personvernreglene kan føre til omdømmetap, anmeldelse, erstatningsansvar, samt overtredelsesgebyr fra Datatilsynet.

De siste årene har Datatilsynet ilagt rekordstore overtredelsesgebyr. I den nye personvernforordningen fra EU heves overtredelsesgebyrene til 20 millioner Euro eller 4 % av selskapets globale omsetning, avhengig av hvilket beløp som er størst.

BDO har omfattende erfaring med å bistå virksomheter med å etterleve personvernregelverket. 

Vi kan hjelpe dere med:

  • Forberedelse til implementering av personvernforordningen fra EU (GDPR)
  • Vurdering av om virksomheten arbeider i tråd med beste praksis
  • Utarbeidelse og implementering av nødvendige rutiner
  • Sikre tilfredsstillende informasjonssikkerhet
  • Funksjon som virksomhetens personvernombud/faglig støttespiller
  • Utarbeidelse av personvernerklæringer
  • Utarbeidelse av databehandleravtaler
  • Opplæring, kurs, foredrag